Archief

Een gemeentebestuur beschikt over een massa aan documenten. Zij bevatten informatie over de inwoners (de zogenaamde staat in de maatschappij), beslissingen (zoals de notulen van de gemeenteraad en het schepencollege), de gemeentelijke financiën, vergunningen enz. Het gemeentebestuur van Aalter stelt het archief expliciet open en richtte hiervoor een archiefleeszaal in.

Het gemeentearchief bevindt zich in het ArtA'A en de ruime leeszaal is vrij toegankelijk voor het publiek (vanaf 17 jaar).

Voor wetenschappelijk onderzoek kan ook toegang worden verleend na afspraak.

Elke bezoeker moet bij zijn/haar eerste bezoek zich laten registreren. Bij elk bezoek tekent men het bezoekregister.

Je verricht de opzoekingen zelf, maar het aanwezige personeelslid kan hulp bieden om de juiste bron te vinden, een naam te ontcijferen enz. Je kan van sommige documenten ook een kopie of een scan bekomen.

Voor het raadplegen van eigenlijke archiefstukken (die zich niet in de leeszaal bevinden; de basisbronnen voor een stamboom bevinden zich altijd in de leeszaal), kan je eventueel vooraf een afspraak maken. De documenten worden dan klaargezet, zodat je direct met het vorsen kan starten.