Naar inhoud

Een gemeentebestuur beschikt over een massa aan documenten. Zij bevatten informatie over de inwoners (de zogenaamde "staat in de maatschappij"), beslissingen (zoals de notulen van de gemeenteraad en het schepencollege), de gemeentelijke financiën, vergunningen enz. De documenten hebben zowel een administratief (de rechtsgeldigheid aantonen) als een historisch belang. De bewaring van de documenten wordt onder meer geregeld door het Archiefdecreet van 9 juli 2010, alsook door de vernietigingslijsten.

In het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is de zorg voor het gemeentearchief aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd. De algemeen directeur organiseert het beheer van het archief.

De gemeente Aalter stelt het archief expliciet open en richtte hiervoor een archiefleeszaal in.

Informatie over het Aalterse verleden vind je onder Geschiedenis in het menu Ontdekken (zie thema onderaan).

 

Praktisch

Archief

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail

Gerelateerde thema's

Relevante info

Fotoalbum