Overzicht tijdschriften archief

In de archiefleeszaal zijn onderstaande tijdschriften en jaarboeken te raadplegen. Talrijke verenigingen plaatsen ook een overzicht van de inhoud (van alle jaargangen of gedeeltelijk) op hun website, zodat je die direct kan raadplegen.

Algemeen-historisch

 • Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (beschikbaar 1989 - 1993)
 • Gemeentekrediet van België (beschikbaar 1988 - 2000, uitgave stopgezet)

Regionaal-historisch

 • Appeltjes van het Meetjesland (jaarboek, volledig beschikbaar: vanaf 1949; overzicht alle artikels)
 • Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek (jaarboek, beschikbaar 1976 - 2001)
 • Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent (jaarboek, beschikbaar vanaf 1981) 
 • Biekorf (West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Volkskunde, tijdschrift, beschikbaar vanaf 1991; recente inhoud)

Heemkunde

 • Land van de Woestijne (tijdschrift van de Aalterse heemkundige kring "Arthur Verhoustraete", volledig beschikbaar: vanaf 1977) 
 • Het Land van Nevele (tijdschrift, bijna volledig beschikbaar: vanaf 1970; overzicht alle artikels; de jaargangen tot en met 1980 zijn zelfs volledig op de website van de gelijknamige vereniging te raadplegen)
 • Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland (tijdschrift, volledig beschikbaar: vanaf 1987)
 • Jaarboek Ambacht Maldegem (volledig beschikbaar: vanaf 1995)
 • De Twee Ambachten (heemkundig tijdschrift Assenede, bijna volledig beschikbaar: vanaf 1993; overzicht alle artikels)
 • De Eeklose Dobbelgebakkene (tijdschrift, volledig beschikbaar: vanaf 1992)
 • Roede van Tielt (tijdschrift, beschikbaar vanaf 1989)
 • Ons Heem (tijdschrift, Vlaanderen, beschikbaar 1991 - 2009; overzicht artikels; stopgezet en opgevolgd door Tijd-Schrift)
 • De Belle (tijdschrift van de Bellemse heemkundige kring "Emiel Mettenanxt", volledig beschikbaar: 1988-2007, uitgave stopgezet)
 • Oud Ruysselede (tijdschrift, beschikbaar 1991 - 2006, uitgave stopgezet)
 • Ons Meetjesland (tijdschrift, volledig beschikbaar: 1968 - 1986; talrijke artikels zijn digitaal raadpleegbaar; voortgezet door Heemkundige Bijdragen)
 • Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (vanaf 2011)

Genealogie

 • De Levensboom (tijdschrift FV-Meetjesland, volledig beschikbaar: vanaf 1988; overzicht alle artikels)
 • Vlaamse Stam (tijdschrift FV-Nationaal, volledig beschikbaar: vanaf 1965; inhoudstafels vanaf 2003)
 • De Eik (genealogisch tijdschrift, voornamelijk Eeklo, volledig beschikbaar: 1976 -2005, uitgave stopgezet)
 • Mensen van Toen (tijdschrift regio Nevele, volledig beschikbaar: 1991 - 2001; nadien opgenomen in Het Land van Nevele; overzicht alle artikels)
 • Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen (tweede tijdschrift FV-Nationaal, volledig beschikbaar: vanaf 2003 t.e.m. 2013; vanaf 2014 vervangen door een activiteitenkalender op de website van FV-Vlaanderen).

Volkskunde

 • Oost-Vlaamse Zanten (tijdschrift, beschikbaar 1986 - 2002; voortgezet in volgende titel)
 • Van Mensen en Dingen (tijdschrift, volledig beschikbaar: vanaf 2003; overzicht jaargangen)

De bijdragen met betrekking tot het Meetjesland zijn sinds 1991 ontsloten in de lopende bibliografie (Heemkundig repertorium) in het jaarboek Appeltjes van het Meetjesland (thematische bibliografie met bijkomend indices op auteurs, trefwoorden, plaatsnamen en familienamen). Een overzicht voor Aalter vind je op de pagina Bibliografie (rubriek: Meer weten over de Aalterse geschiedenis).