Toegankelijkheidsverklaring

Het lokaal bestuur Aalter streeft ernaar zijn website www.aalter.be toegankelijk te maken, volgens de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op. Het lokaal bestuur Aalter volgt deze regels.

Hoe wij onze website toegankelijk maken

 • Toegankelijkheid ‘by design’: Het platform waarmee onze website is opgebouwd werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
 • We lichten onze medewerkers zo goed mogelijk in zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden, met helder taalgebruik voor (web)teksten, duidelijke webformulieren en goed omschreven afbeeldingen/downloads.
 • Interne controle vóór publicatie: webredacteuren voeren een test op de inhoud voor publicatie en herstellen eventuele fouten.
 • Investeringen in extra functionaliteiten om de toegankelijkheid te verhogen, zoals de voorleesmodule Readspeaker die de teksten op www.aalter.be kan voorlezen.

Welke onderdelen zijn (nog) niet toegankelijk?

De website www.aalter.be voldoet grotendeels aan de toegankelijkheidsrichtlijnen gedefinieerd door ‘Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1’ (WCAG 2.1).

Volgende onderdelen zijn niet (volledig) toegankelijk:

 • Afbeeldingen: Nog niet alle afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst (alt-tag). Afbeeldingen die in 2019 of later zijn gebruikt, voldoen hieraan. Afbeeldingen die vóór 2019 werden geüpload naar de website, voldoen hier nog niet aan. Het lokaal bestuur streeft ernaar dit in orde te maken tegen eind 2021.
 • De aanvraagformulieren in pdf-vorm. Het lokaal bestuur streeft ernaar dit in orde te maken in 2022.
 • Webformulieren uit het digitaal loket worden nog niet behandeld door de voorleesmodule ReadSpeaker.
 • Niet alle informatie op de externe websites waar www.aalter.be naar doorlinkt voldoet aan de richtlijnen. Het gaat om volgende externe websites:

Onevenredige last

Naast de bovenstaande uitzonderingen kunnen we als lokaal bestuur beslissen dat het een 'onevenredige last' is om bepaalde delen van onze website toegankelijk te maken. Deze beslissing is afhankelijk van de volgende criteria:

 • de omvang, de middelen en de aard van de overheidsdienst of -organisatie;
 • de geraamde kosten en baten in verhouding tot de voordelen voor personen met een beperking;
 • de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.

Er is geen transcriptie voorzien bij live uitgezonden, op tijd gebaseerde media (audio en video) (toegankelijkheidseisen 1.2.1. en 1.2.3.).

Bij promotie-, informatie- of campagnevideo’s in eigen beheer proberen we in grote mate ondertitels te voorzien.  

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We nemen de volgende maatregelen om verder aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

 • Gebruik maken van een screeningstool voor toegankelijkheid (WCAG 2.1 AA). Via deze tool toetsen we de inhoud en vormgeving van de website op regelmatige basis.
 • Betekenisvolle alt-tags voor afbeeldingen gepubliceerd vóór 2019.
 • Webformulieren toegankelijker te maken, door ze ook door Readspeaker te laten voorlezen.

Feedback en contact

Ervaar je problemen met de toegankelijkheid van www.aalter.be? Neem dan contact op met de cel Communicatie en coördinatie van het lokaal bestuur, via communicatie@aalter.be of tel. 09 325 22 00.

De cel Communicatie en coördinatie is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de website en voor de verwerking van verzoeken om de toegankelijkheid van de website te verhogen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10 augustus 2021 in samenwerking met LCP nv, de leverancier van de gemeentelijke website www.aalter.be.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 10 augustus 2021.