Proclaimer / Privacybeleid

Ik wil mijn persoonsgegevens inkijken, aanpassen of verwijderen

Het OCMW- en gemeentebestuur van Aalter respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als ‘AVG’ of ‘GDPR’).

Hoe komen mijn persoonsgegevens bij het gemeente- en OCMW-bestuur terecht?

Persoonsgegegevens zijn gegevens waarmee je iemand kan identificeren. Er zijn twee soorten:

 • Algemene gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, rijksregisternummer...
 • Gevoelige gegevens: info over seksuele geaardheid, etnische herkomst, religie, politieke overtuiging... Deze gegevens vragen extra beveiliging.

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van Aalter, dan hebben we geregeld persoonsgegevens van jou nodig. Die bezorg je ons bv. via een e-formulier op onze website of per telefoon. Soms krijgen we die informatie van andere overheden (bv. om gegevens uit het rijksregister te gebruiken).

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen;
 • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur;
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden.

Heb je dus je naam en adres bezorgd om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt het gemeentebestuur deze gegevens alleen om jou deze brochure te bezorgen en niet om ander materiaal te sturen.

Kregen we toelating om jouw gegevens uit het rijksregister te halen? Dan gebruiken we die gegevens alleen voor het doel waarvoor we de toelating kregen.

Willen we jouw gegevens ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we eerst jouw toestemming. Je kan die toestemming op elk moment intrekken.

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen;
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren;
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;
 • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang aan een van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Je zal steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat wettelijk verplicht is.

We sluiten een overeenkomst met organisaties die in opdracht van het OCMW- of gemeentebestuur jouw gegevens verwerken, bv. met de bouwer van deze website. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Het gemeentebestuur blijft immers verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor onze dienstverlening gebruiken we ook andere platformen, zoals Twitter, Facebook, Hootsuite en Google Analytics. Het gemeentebestuur heeft geen invloed op de manier waarop die externe platformen omgaan met persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terechtkomen. Lees de privacyverklaring van die platformen.

Wat met mijn persoonsgegevens bij een verzoek tot openbaarheid van een derde?

Via de wetgeving over de openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inkijken, verbeteren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of onder bepaalde voorwaarden te verwijderen. Je kan ook een kopie aanvragen. Doe je aanvraag online. Je krijgt binnen één maand een antwoord.

Maakt het gemeente- en OCMW-bestuur gebruik van profilering op deze website?

Wij maken geen gebruik van profilering.

Maakt het gemeente- en OCMW-bestuur gebruik van data mining?

Wij doen niet aan data mining.

Mag het gemeente- en OCMW-bestuur mijn foto gebruiken?

Nam een fotograaf of een medewerker van het OCMW- of gemeentebestuur een portretfoto van jou? Dan vragen we eerst toestemming om die te gebruiken. Je kan die toestemming intrekken.

Foto's van publieke personen (bv. politici), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen we zonder toestemming gebruiken voor neutrale boodschappen.

Hoe gaat het gemeente- en OCMW-bestuur om met sociale media?

Als je een melding doet of een vraag stelt via sociale media, dan gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je verder te helpen.

Bij een wedstrijd gebruiken we je persoonsgegevens om je te contacteren als je wint. Na de wedstrijd wissen we je gegevens.

Contact

Heb je een opmerking of vraag? Laat het dan weten via privacy@aalter.be of per brief naar ‘Gemeentebestuur Aalter, Europalaan 22, 9880 Aalter’.

Heb je een klacht? Laat het dan weten via kwaliteit@aalter.be, het e-loket, of per brief naar ‘Gemeentebestuur Aalter, cel Kwaliteit en ICT, Europalaan 22, 9880 Aalter’.

Tot slot heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.