Klappers bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters zijn zeer interessante documenten voor historisch onderzoek en zo mogelijk nog meer voor de talrijke genealogen. De bruikbaarheid van vooral de oudste registers laat soms te wensen over. Daarnaast komt ook dat, door het veelvuldig gebruik, de klappers zelf erg aan slijtage onderhevig zijn. In die optiek zijn er vanaf april 2015 nieuwe (en veelal flink uitgebreide) klappers opgemaakt voor de registers van omstreeks het midden van de negentiende eeuw voor Aalter (1847-1856; 1857-1866), Lotenhulle (1847-1856; 1857-1866) en Poeke (1847-1866; de 2 tellingen werden in één register verwerkt). Voor Bellem bevinden de registers uit de 19de eeuw zich in het rijksarchief van Gent. Op 1 januari 2019 werd Aalter uitgebreid met de vroegere gemeenten Knesselare en Ursel. Corona vertraagde het opmaken van klappers voor deze gemeenten. In april 2022 was de eerste voor Knesselare klaar. Drie andere volgen binnenkort. Het opmaken van deze documenten gebeurt door vrijwilligers.

De basis voor bevolkingsregisters zijn volkstellingen. In de Hollandse tijd werden er in principe twee gehouden, namelijk in 1818 en 1829. De uitvoering en de bewaring lieten echter te wensen. Voor Lotenhulle en Poeke bleven ze bewaard en is er sprake van een aanzet tot bevolkingsregister. De raadpleging is behoorlijk moeilijk, daar er geen eigentijdse klappers werden gemaakt. Ook hieraan is verholpen.