Klappers bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters zijn zeer interessante documenten voor historisch onderzoek en zo mogelijk nog meer voor de talrijke genealogen. De bruikbaarheid van vooral de oudste registers laat soms te wensen over. Daarnaast komt ook dat door het veelvuldig gebruik de klappers zelf erg aan slijtage onderhevig zijn. In april 2015 is een eerste omvangrijke (nieuwe en flink uitgebreide) klapper afgewerkt, meer bepaald deze op het Aalterse bevolkingsregister van 1847-1856. Intussen is ook deze voor Lotenhulle voor dezelfde periode beschikbaar.

De basis voor bevolkingsregisters zijn volkstellingen. In de Hollandse tijd werden er in principe twee gehouden, namelijk in 1818 en 1829. De uitvoering en de bewaring lieten echter te wensen. Voor Lotenhulle en Poeke bleven ze bewaard en is er sprake van een aanzet tot bevolkingsregister. De raadpleging is behoorlijk moeilijk, daar er geen eigentijdse klappers werden gemaakt. Ook hieraan in verholpen.