Opzoekingen laten verrichten

Iedereen kan en mag, binnen een aantal wettelijke bepalingen, zelf opzoekingen doen in de archiefleeszaal. Je kan ook vragen om opzoekingen te laten verrichten.

Gezien opzoekingen verrichten buiten het wettelijk-verplichte geen prioritaire taak is voor een gemeentebestuur, wordt hiervoor een vergoeding aangerekend, bepaald door de gemeenteraad in een retributiereglement (zie download).

Overzicht

 • forfait opzoekingen: 12,50 euro (max. 3 inlichtingen);
 • per bijkomende inlichting in dezelfde aanvraag: 2,50 euro;
 • fotokopieën (gewoon archief of akten van meer dan 100 jaar):
  • A4 zwart: 0,10 euro
  • A3 zwart: 0,20 euro
  • A4 kleur: 1,00 euro
  • A3 kleur: 2,00 euro;
 • port- en administratiekost: 2,50 euro.

Vrijstellingen

 • een occasionele vraag (max. 2 gegevens per jaar);
 • digitale reproducties;
 • alle aanvragen in het kader van een procedure of door de wet voorgeschreven;
 • bij mededeling van de juiste plaats en datum (eventueel enkel kosten fotokopie en port/administratie bij toesturen op papier).

Opmerkingen i.v.m. persoonsgegevens (BS/BR)

 • Voor akten ouder dan 100 jaar is er nooit een probleem: iedereen kan alles krijgen.
 • Voor akten BS jonger dan 100 jaar gelden de bepalingen van het Burgerlijk wetboek:
  • enkel de persoon zelf op wie de akte betrekking heeft, zijn partner, zijn dichtste verwanten in op- en neergaande lijn, zijn wettelijk vertegenwoordiger, een advocaat of notaris kan een dergelijk document (kopie, al dan niet rechtsgeldig) vragen.
  • iedereen kan altijd een uittreksel krijgen (mits toelating van de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg; voor Aalter rechtsgebied: Gent) = mededeling van bepaalde gegevens, zoals een datum, maar nooit de afstamming van personen.

Werkwijze

 • schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen, Europalaan 22, 9880 Aalter of via e-mail;
 • contante betaling of
 • per bankoverschrijving na mededeling van het juiste bedrag;
 • de opzoekingen gebeuren pas na ontvangst van de retributie.