Opzoekingen laten verrichten

Iedereen kan en mag, binnen een aantal wettelijke bepalingen, zelf opzoekingen doen in de archiefleeszaal. Je kan ook vragen om opzoekingen te laten verrichten.

Aangezien opzoekingen verrichten buiten het wettelijk-verplichte geen prioritaire taak is voor een gemeentebestuur, wordt hiervoor een vergoeding aangerekend, bepaald door de gemeenteraad in een retributiereglement (zie hieronder).

Overzicht

 • Forfait opzoekingen indien alle gegevens voorhanden zijn (minimaal correcte naam, deelgemeente en datum): 2,50 euro per aanvraag
 • Indien te weinig gegevens worden verstrekt en ongeacht het resultaat van de opzoekingen: 30 euro per uur
 • Fotokopieën (gewoon archief of akten van meer dan 100 jaar):
  • A4 zwart: 0,10 euro
  • A3 zwart: 0,20 euro
  • A4 kleur: 1,00 euro
  • A3 kleur: 2,00 euro
 • Portkosten worden extra aangerekend

Vrijstellingen

 • zelf opzoeken tijdens de openingsuren van de archiefleeszaal is gratis (afdrukken worden wel aangerekend)
 • alle aanvragen in het kader van een procedure of door de wet voorgeschreven.

Opmerkingen i.v.m. persoonsgegevens (BS/BR)

 • Voor akten ouder dan 100 jaar is er nooit een probleem: iedereen kan alles krijgen.
 • Voor akten BS jonger dan 100 jaar gelden de bepalingen van het Burgerlijk wetboek:
  • overlijdensakten ouder dan 50 jaar
  • huwelijksakten ouder dan 75 jaar
  • geboorteaken ouder dan 100 jaar.

Werkwijze

 • Schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen, Europalaan 22, 9880 Aalter, via de aanvraagformuliertjes die aan de inschrijfbalie van de archiefleeszaal liggen (overhandigen aan de eerstelijnsbalie) of via archief@aalter.be
 • De factuur wordt samen met de akte bezorgd.