Erfgoedverenigingen

De belangstelling voor de heemkunde is in Aalter, net zoals in heel het Meetjesland, al meer dan dertig jaar erg groot. 

Erfgoed Aalter

Erfgoed Aalter is de vereniging die zich inzet voor het erfgoed en het verleden van Aalter. De acht woonkernen van de nieuwe fusiegemeente (vanaf 2019: Aalter, Aalter-Brug, Bellem, Knesselare, Lotenhulle, Poeke, Sint-Maria-Aalter en Ursel) hebben hun eigen geschiedenis en hun eigen verleden. Maar zij hebben ook heel veel met elkaar gemeen, ook als het over het verleden gaat.

Erfgoed Aalter bouwt aan een nieuwe gemeenschappelijke identiteit van Aalter, waar steeds ruimte blijft voor eigenheid.

Erfgoed Aalter bezorgt vier keer per jaar een tijdschrift van ruim dertig bladzijden. Ieder nummer bevat leesbare verhalen, foto’s en verdiepende erfgoedartikels, soms ondergebracht in een vaste rubriek.

Meer info op www.erfgoedaalter.be of via erfgoed.aalter@gmail.com

HK Het Land van Nevele

In het Nevelse ontstond in 1970 de kring Het Land van Nevele. Deze heerlijkheid strekte zich tijdens het Ancien régime ook uit over de parochies Lotenhulle en Poeke. De heemkundige kring nam deze gemeenten ook op in zijn werkgebied. De Lotenhullenaar Arnold Strobbe is er trouwens ondervoorzitter en al jarenlang een trouwe medewerker. De vereniging geeft het driemaandelijks tijdschrift Het Land van Nevele uit. Door de grote belangstelling voor de familiegeschiedenis verscheen er een tijdlang een afzonderlijk genealogisch tijdschrift onder de naam Mensen van Toen. Beide tijdschriften zijn sedert enkele jaren gebundeld.

Meer info op www.landvannevele.com

HK Emiel Mettenanxt

De eerste echte lokale kring ontstond in Bellem eind 1975. Deze vereniging kreeg de naam van een lokale figuur met een bijzondere belangstelling voor het eigen verleden, namelijk Emiel Mettenanxt. Onder andere de geplande gemeentefusies waren de aanleiding tot de stichting. Een aantal Bellemnaren vreesde dat de eigenheid van het dorp en zelfs de gemeentenaam zou verloren gaan. Die naam, en een interpretatie ervan, gaf de aanleiding voor de titel van het eigen tijdschrift De Belle. De uitgave is een samenwerking met de afdeling Bellem van het Davidsfonds, waarvan Emiel Mettenanxt medestichter was. Het tijdschrift verscheen van 1988 tot 2007, na de nieuwe start van de kring in 1987. De kring is nog beperkt actief, maar geeft voorlopig geen publicaties uit.