Arthur Verhoustraete (1895-1971)

Heemkundige

Arthur Verhoustraete werd in 1895 in Aalter geboren als oudste van 18 kinderen en zoon van een schrijnwerker. Verder studeren dan de lagere school was voor de begaafde Arthur financieel onmogelijk. Van telegrambesteller werkte hij zich door zelfstudie op tot ordeklerk bij de telegraafdiensten. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vluchtte hij naar Engeland, wat zijn talenkennis ten goede kwam. Later bood hij zich aan als vrijwilliger voor de hulpdiensten en dit bracht hem in contact met de Fronters, wat medebepalend was voor zijn Vlaamse reflex.

In het beroepsleven aardde hij niet bijzonder goed, waardoor hij in 1939 vervroegde oppensioenstelling aanvroeg. De vrijgekomen tijd vulde hij met heemkundig onderzoek. Zo was hij lid van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland en leverde hij heel wat bijdragen voor Appeltjes van het Meetjesland, Ons Heem, Ons Meetjesland en Ons Doomkerke. Arthur Verhoustraete was, samen met Amedé Laroy, de grote promotor van de heemkundige tentoonstelling in 1943 en de Sint-Corneliustentoonstelling in 1945.

Arthur Verhoustraete was een specialist van de feodaliteit en van de lokale instellingen. Zijn artikelen Leenroerig overzicht van Aalter I en II en Feodaal overzicht van Ruiselede zijn in hun genre juweeltjes.

In 1974 werd een gedenkplaat aangebracht aan het ouderlijk huis in de Lostraat en terecht werd zijn naam gegeven aan de heemkundige kring die in 1977 werd opgericht en het ledenblad/tijdschrift Land van de Woestijne uitgeeft.

Meer informatie:

Merkwaardige figuren te Aalter, Kunstfotomap Aalter Cultuurraad Aalter, 1981
Alfons Ryserhove, Arthur Verhoustraete 75 jaar, in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 20 (1969) blz. 7-21
Luc Stockman, Hulde aan Arthur Verhoustraete te Aalter, in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 21 (1970) blz. 277
Achiel De Vos en Alfons Ryserhove, In memoriam Arthur Verhoustraete, in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 22 (1971) blz. 396-406
Jozef De Doncker, Getuigen over Arthur Verhoustraete, in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 47 (1969), blz. 286-292
Roger Defruyt, Bij de stichting van de Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete, in Land van de Woestijne,  jg. 1, nr. 1, blz. 3-5.
Peter Laroy, Arthur Verhoustraete en de straatnamen, in Land van de Woestijne, jg. 24 (2001), nr. 1, p. 27-
Jan Camerlinckx, Omgaan met het verleden – Arthur Verhoustraete een pionier op het vlak van lokale geschiedschrijving en heemkunde, in Land van de Woestijne, jg. 24 (2001), nrs. 3-4, p. 3-26.