Andere werkinstrumenten

Naast de bewerkte parochieregisters en klappers op staten van goed worden nog tal van andere bronnen bewerkt of publicaties uitgegeven die voor historici, heemkundigen, familiekundigen en andere vorsers interessant kunnen zijn, voornamelijk als werkinstrument, als bron voor het eigen onderzoek.

De overzichtslijsten van dergelijke publicaties die in het gemeentearchief beschikbaar zijn, lijsten we als downloads onderaan op. Voorlopig gaat het enkel om lijsten van voornamelijk genealogische aard: bronnenpublicaties zoals volkstellingen, akten burgerlijke stand enz., alsook familiegeschiedenissen. Het gebied is niet beperkt tot het Meetjesland (sommige documenten worden geschonken).

In de toekomst te verwachten overzichten: toponiemen, naamkunde, heraldiek, archivistiek ...