Meerjarenplan

Ronde van Aalter

Het lokaal bestuur houdt een nieuwe Ronde van Aalter. In elk van de acht deelkernen komen de leden van het college van burgemeester en schepenen u persoonlijk vertellen waar ze mee bezig zijn én welke investeringen op de planning staan.

In 2019 trok het college al eens naar alle dorpskernen om de plannen voor elke deelgemeente voor te stellen. Eind november en begin december gebeurt dat opnieuw. Tijdens zeven bijeenkomsten, telkens in een andere dorpskern, doet het college de geplande projecten uit de doeken.

Waar en wanneer passeert de Ronde?

Op volgende data komt het lokaal bestuur langs in uw dorpskern:

 • Aalter-centrum, auditorium gemeentehuis
  (Europalaan 22), maandag 28 november 2022, 20.30 u
 • Sint-Maria-Aalter, gemeentelijk ontmoetingscentrum
  (Oude Kantschoolstraat 7), dinsdag 29 november 2022, 19.00 u
 • Knesselare, contactpunt Knesselare
  (De Plaats 14), dinsdag 29 november 2022, 20.30 u
 • Aalter-Brug, gemeentelijk ontmoetingscentrum
  (Cardijnlaan 5), woensdag 30 november 2022, 19.00 u
 • Ursel, gemeentelijk ontmoetingscentrum Katerhoek
  (IJzeren Hand 16), woensdag 30 november 2022, 20.30 u
 • Bellem, gemeentelijk ontmoetingscentrum
  (Bellemdorpweg 5A), donderdag 1 december 2022, 20.00 u
 • Lotenhulle en Poeke, gemeentelijk ontmoetingscentrum Poeke
  (Poekedorpstraat 16), vrijdag 2 december 2022, 20.00 u

Met het strategische meerjarenplan 2020-2025 stippelt de fusiegemeente Aalter het beleidspad uit dat de volgende jaren zal worden gevolgd. De beleidsintenties die er in zijn opgenomen zijn een leidraad om het beleid uit te zetten voor de volledige periode van het meerjarenplan. Het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een lokaal bestuur een strategisch meerjarenplan en een financiële vertaling ervan dient op te maken zodat het vanuit een welbepaalde visie een langetermijnbeleid kan bepalen.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren lokaal beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven. Het meerjarenplan dient vanaf het boekjaar 2020 te worden opgemaakt volgens de bepalingen van de nieuwe regelgeving BBC 2020. Aalter opteerde om deze regelgeving vervroegd -in 2019- te implementeren. Als piloot is Aalter dus reeds vertrouwd met deze nieuwe regelgeving.

Het meerjarenplan bestaat uit acht strategische doelstellingen, vastgelegd door de gemeenteraad:

 1. SD012025 AALTER EEN M'8'IGE MIX (wonen).
 2. SD022025 J’8’ OP WERKGELEGENHEID EN INNOVATIE (werken).
 3. SD032025 EEN STERK DOORD'8'E MOBILITEIT (mobiliteit).
 4. SD042025 CULTUUR L'8' ONS TOE (vrije tijd).
 5. SD052025 AAND'8' VOOR IEDERE BEWONER (sociaal).
 6. SD062025 FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE EEN DOORLOPENDE OPDR'8' (financiële).
 7. SD072025 RESPECT VOOR DE PR'8' VAN DE NATUUR (milieu en duurzaamheid).
 8. SD082025 EEN BESTUURSKR'8'IGE GEMEENTE (organisatiebeheersing).

Tegen uiterlijk 30 juni van elk jaar moet het bestuur de jaarrekening van het voorgaand jaar opmaken: de jaarrekening geeft in tegenstelling tot het meerjarenplan geen raming van de ontvangsten en uitgaven, maar de effectief gerealiseerde cijfers en een evaluatie van het gevoerde beleid weer.

Bestuursdocumenten