Huisvuilophaling en sorteren

Vraag je ophaling snoeihout aan


Ophaalkalender 

In de ophaalkalender (onderaan deze pagina) lees je wanneer IVM het afval ophaalt. 


Problemen bij de ophaling?

Heb je problemen bij de afvalinzameling? Dan kan je terecht bij IVM via: 


Ophaling en inzameling

Soort afval

Huis-aan-huis ophaling?

Waar inzamelen?

Restafval (gewoon huishoudelijk afval) Ja, wekelijks. Plaats vanaf 19.00 u de dag vóór de ophaling het restafval op de stoep, tot 5.30 u 's morgens.   
PMD Ja, twee keer per maand. Plaats vanaf 19.00 u de dag vóór de ophaling het restafval op de stoep, tot 5.30 u 's morgens.   
Grofvuil Na afspraak met IVM  
Papier en karton Ja, twee keer per maand. Plaats vanaf 19.00 u de dag vóór de ophaling het restafval op de stoep, tot 5.30 u 's morgens. 

Recyclagepark

Klein gevaarlijk afval (KGA) Neen

Recyclagepark

GFT (groenten- en fruitafval) Neen Zelf composteren
GFT (tuinafval) Neen

Groencomposteringspark

Glas (verpakkingsglas) Neen

Recyclagepark

Glascontainers 

Landbouwfolie Neen  

AVEVE-inzamelpunten

Denuo. 

Meer inzamelpunten en info bij Ovam.

Textiel* Ja, via M-accent

M-accent

Kledingcontainers

KMO-afval Ja, met de KMO-afvalzak  
Snoeihout

Ja, er zijn enkele ophaalmomenten per jaar, op aanvraag via tel. 09 325 22 00 en het e-loket. Vraag de ophaling minstens 2 weken op voorhand aan. Na de ophaling wordt het verschuldigde bedrag gefactureerd aan de aanvrager.

  • Ophalen snoeihout met vrachtwagen met kraan en chauffeur: 175 euro per ophaalbeurt (bedrag 2024).
  • Leveren, huur (per weekend of per 2 werkdagen) en ophalen van de door aanvrager gevulde container: 116 euro (bedrag 2024) per container die geleverd, 2 dagen gehuurd en opgehaald wordt.
    • Opgelet: als de container niet op jouw eigen perceel, maar op het openbaar domein geplaatst zal worden, moet je een 'inname openbaar domein' aanvragen via www.aalter.be/inname. Deze aanvraag dien je minstens 4 werkdagen voor het plaatsen van de container in.

Groencomposteringspark


* Het is niet meer toegestaan kledingcontainers te plaatsen op het grondgebied, uitgezonderd door de aangeduide geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar en –makelaar en dat binnen de aangeduide zone.

 

Wat met groente-, fruit- en tuinafval (gft)?

Voor particulieren

De afzonderlijke afhaling van gft-afval wordt in Aalter uitgesteld tot 2026. Je bent dus niet verplicht je gft-afval te sorteren voor de afvalophaling. In de loop van 2025 zullen inwoners gevraagd worden of ze een gft-container willen aanschaffen voor de selectieve inzameling vanaf 2026.

Wel wordt aangeraden om zoveel mogelijk gft uit je restafval te weren. Dit kan door thuiscomposteren, kippen te houden ... Meer info over composteren en het aankopen van een compostvat vind je op www.aalter.be/zelf-composteren.

Voor bedrijven

Bedrijven, scholen en verenigingen zijn sinds 1 januari 2024 wel verplicht om gft afzonderlijk in te zamelen en te laten ophalen. Hiervoor moet een private ophaler gecontacteerd worden, zoals voor de ophaling van andere bedrijfsafvalstromen. Kleine hoeveelheden kunnen uiteraard ook op het bedrijf, de school … worden gecomposteerd in een compostvat. 

Scholen kunnen een gratis compostvat aanvragen. Meer info hierover via www.aalter.be/zelf-composteren.

Ophaalkalender via Aalter-app

Wat zijn de openingstijden van het recyclagepark? Wordt er deze week PMD ingezameld?

De afvalkalender in de Aalter-app geeft een overzicht van de ophalingen in jouw straat en je ontvangt handige meldingen wanneer een ophalingsdag nadert.

Download de Aalter-app