Recyclagepark Aalter-centrum

Maak een afspraak (Reservatie recyclagepark)

Opgelet corona-maatregel: het recyclagepark in Aalter-centrum is geopend, maar met verplichte reservatie.

Neem geen asbest mee: dat is voorlopig niet toegelaten. 

Wat mag je aanbieden?

Bekijk de afvalkalender.


Voor wie?

  • Gratis voor inwoners van Aalter in het bezit van hun eigen elektronische identiteitskaart (eID).
  • Aalterse ondernemingen en Aalterse erkende verenigingen, na toelating.
  • Niet-inwoners kunnen tijdelijke toegang aanvragen.

Tijdelijke toegang

Voor:

  • Personen ingeschreven op de lijst van de tweede verblijven (1 jaar).
  • Eigenaars van een niet-verhuurde eigendom in Aalter (6 maanden).
  • Toekomstige inwoners die (ver)bouwen in Aalter (6 maanden).

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan:


Meebrengen?

Elektronische identiteitskaart (eID).

Aalterse ondernemingen en erkende verenigingen

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan:

Nadat de aanvraag is gecontroleerd en goedgekeurd, kan één werknemer of medewerker een lichtpaarse kaart kopen in het gemeentehuis Aalter-centrum of het Contactpunt Knesselare.

Prijs

36 euro voor de lichtpaarse kaart. 

Opgelet: deze kaart is onbeperkt geldig, maar de machtiging voor de werknemer of medewerker geldt 1 jaar. 

Je krijgt ook een rood meldingsformulier om je afvalfracties op aan te duiden. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid afval wordt de waarde op de kaart verminderd. 

Gele kaarten

Ongebruikte gele kaarten kan je, met opleg, inruilen voor twee nieuwe lichtpaarse kaarten in het gemeentehuis Aalter-centrum of het Contactpunt Knesselare tot donderdag 31 december 2020.

Tuinbedrijf?

Indien je als bedrijf de afvalstoffen van een Aalters gezin afvoert (bv. als tuinman), dan mag je dit gratis aanbrengen als je de afvalhoeveelheden aanstipt op het groene meldingsformulier, te verkrijgen in het gemeentehuis).

Opgelet: een gezinslid moet je naar het park vergezellen om met zijn/haar identiteitskaart toegang te krijgen.