Recyclagepark Aalter-centrum

Maak een afspraak

Gelieve je afspraak te annuleren wanneer deze niet kan nagekomen worden. Zo geef je anderen de kans om een afspraak te maken!


Sorteer je afval op voorhand!

  • Je krijgt 15 minuten om alle zaken te deponeren. Wie niet op voorhand sorteert, riskeert om terug naar huis gestuurd te worden.
  • Neem geen restafval (brandbaar afval) mee in dozen of zakken. Daarvoor dient de huis-aan-huisophaling.
  • Met je groenafval kan je terecht op het groencomposteringspark Aalter-centrum.

Wat mag je aanbieden?

Bekijk de ophaalkalender.


Voor wie?

  • Gratis voor inwoners van Aalter in het bezit van hun eigen elektronische identiteitskaart (eID).
  • Aalterse ondernemingen en Aalterse erkende verenigingen, na toelating.
  • Niet-inwoners kunnen tijdelijke toegang aanvragen.

Tijdelijke toegang

Voor:

  • Personen ingeschreven op de lijst van de tweede verblijven (1 jaar).
  • Eigenaars van een niet-verhuurde eigendom in Aalter (6 maanden).
  • Toekomstige inwoners die (ver)bouwen in Aalter (6 maanden).

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan:


Meebrengen?

Elektronische identiteitskaart (eID).

Aalterse ondernemingen en erkende verenigingen

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan:

Nadat de aanvraag is gecontroleerd en goedgekeurd, kan één werknemer of medewerker een lichtpaarse kaart kopen in het gemeentehuis Aalter-centrum of het Contactpunt Knesselare.

Prijs

36 euro voor de lichtpaarse kaart. 

Opgelet: deze kaart is onbeperkt geldig, maar de machtiging voor de werknemer of medewerker geldt 1 jaar. 

Je krijgt ook een rood meldingsformulier om je afvalfracties op aan te duiden. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid afval wordt de waarde op de kaart verminderd. 

Tuinbedrijf?

Indien je als bedrijf de afvalstoffen van een Aalters gezin afvoert (bv. als tuinman), dan mag je dit gratis aanbrengen als je de afvalhoeveelheden aanstipt op het meldingsformulier onderaan de pagina of te verkrijgen in het gemeentehuis).

Opgelet: een gezinslid moet je naar het park vergezellen om met zijn/haar identiteitskaart toegang te krijgen.