Groencomposteringspark Aalter-centrum

Opgelet corona-maatregel: Vergeet je mondmasker niet bij het betreden van het park! Het masker bedekt de neus én de mond!

Wat mag je aanbieden?

 • Snoeihout
 • Vers grasmaaisel
 • Haagscheersel
 • Bladafval
 • Boomstronken of boomwortels

Wat mag je niet aanbieden?

 • Aarde of stenen
 • Groente- of fruitafval
 • Etensresten
 • Restafval
 • Graszoden en composthopen
 • Volièremengsel
 • Bloempotten
 • Plastic en ander anorganisch materiaal

Voor wie?

 • Gratis voor inwoners van Aalter in het bezit van hun eigen elektronische identiteitskaart (eID).
 • Aalterse ondernemingen en Aalterse erkende verenigingen, na toelating.
 • Niet-inwoners kunnen tijdelijke toegang aanvragen.

Tijdelijke toegang

Voor:

 • Personen ingeschreven op de lijst van de tweede verblijven (1 jaar).
 • Eigenaars van een niet-verhuurde eigendom in Aalter (6 maanden).
 • Toekomstige inwoners die (ver)bouwen in Aalter (6 maanden).
Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan:

Meebrengen?

Elektronische identiteitskaart (eID).

Aalterse ondernemingen en erkende verenigingen

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan:

Nadat de aanvraag is gecontroleerd en goedgekeurd, kan één werknemer of medewerker een lichtpaarse kaart kopen in het gemeentehuis Aalter-centrum of het Contactpunt Knesselare.

Prijs

36 euro voor de lichtpaarse kaart. 

Opgelet: deze kaart is onbeperkt geldig, maar de machtiging voor de werknemer of medewerker geldt 1 jaar. 

Je krijgt ook een rood meldingsformulier om je afvalfracties op aan te duiden. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid afval wordt de waarde op de kaart verminderd. 

Gele kaarten

Ongebruikte gele kaarten kan je, met opleg, inruilen voor twee nieuwe lichtpaarse kaarten in het gemeentehuis Aalter-centrum of het Contactpunt Knesselare tot donderdag 31 december 2020.

Tuinbedrijf?

Indien je als bedrijf de afvalstoffen van een Aalters gezin afvoert (bv. als tuinman), dan mag je dit gratis aanbrengen als je de afvalhoeveelheden aanstipt op het groene meldingsformulier, te verkrijgen in het gemeentehuis).

Opgelet: een gezinslid moet je naar het park vergezellen om met zijn/haar identiteitskaart toegang te krijgen.

Veiligheidsmaatregelen

Om risico's te vermijden, zijn volgende veiligheidsmaatregelen van kracht: 

 • Het maximum aantal toegelaten auto’s is beperkt.
 • Draag steeds een mondmasker die de neus en mond volledig bedekt bij het betreden van het park.
 • Blijf bij het aanschuiven in het voertuig. Slechts één persoon mag uitstappen bij het lossen. Andere passagiers blijven zitten.
 • Houd minimum 1,5 meter afstand van de medewerkers en andere bezoekers.
 • Er zullen afgeschermde rijstroken zijn, zodat er vlot gelost kan worden met meerdere auto’s. Volg hierbij de aanwijzingen van de parkwachters!