KMO-afval

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook voor bedrijven geldt de verplichting om afvalstoffen en materiaalstromen gescheiden te houden. Het nieuwe materialendecreet en het uitvoeringsbesluit VLAREMA zijn hierin duidelijk: bedrijven moeten afval sorteren. Dit moet gebeuren met het oog op maximale recyclage en milieuvriendelijke eindverwerking. De Vlaamse overheid legt bijgevolg de KMO’s dezelfde preventie- en recyclage-inspanningen op als de huishoudens.

Hoe kun je de bedrijfsafvalstoffen beter sorteren?

Bedrijfsafvalstoffen sorteer je door meer soorten afval aan de bron te scheiden, zodat deze apart kunnen worden opgehaald. Hoe zuiverder de fracties zijn, hoe gemakkelijker de recyclage en de verwerking is. En dat is dan weer goedkoper dan alles op één hoop te gooien.

Meer info: Bedrijfsafval sorteren (vlaanderen.be)

Hoe worden bedrijfsafvalstoffen ingezameld?

De regel is: afvalstoffen van KMO’s zijn bedrijfsafvalstoffen. Voor de ophaling en verwerking ervan moet een contract worden gesloten met een private ophaalfirma.
Voor bedrijfsafvalstoffen die naar aard, samenstelling en hoeveelheid niet vergelijkbaar zijn met afvalstoffen van gezinnen moeten ingezameld worden door een private inzamelaar.
Voor afvalstoffen die qua samenstelling en hoeveelheden vergelijkbaar zijn met de afvalstoffen van gezinnen mogen ingezameld worden via de gemeentelijke inzamelkanalen. Er mogen maximaal 3 zakken van 60 l tweewekelijks worden aangeboden om te kunnen gelden als vergelijkbaar huishoudelijk afval. Lees op welke manier je het afval correct aanbiedt in de folder van OVAM.

Fost Plus ontwikkelde ook speciaal voor de bedrijven en ondernemingen de website www.sorterenophetwerk.be.