KMO-afval

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook voor bedrijven geldt de verplichting om afvalstoffen en materiaalstromen gescheiden te houden. Het nieuwe materialendecreet en het uitvoeringsbesluit VLAREMA zijn hierin duidelijk: bedrijven moeten afval sorteren. Dit moet gebeuren met het oog op maximale recyclage en milieuvriendelijke eindverwerking. De Vlaamse overheid legt bijgevolg de KMO’s dezelfde preventie- en recyclage-inspanningen op als de huishoudens.

Hoe kun je de bedrijfsafvalstoffen beter sorteren?

Bedrijfsafvalstoffen sorteer je door meer soorten afval aan de bron te scheiden, zodat deze apart kunnen worden opgehaald. Hoe zuiverder de fracties zijn, hoe gemakkelijker de recyclage en de verwerking is. En dat is dan weer goedkoper dan alles op één hoop te gooien.

Hoe worden bedrijfsafvalstoffen ingezameld?

De regel is: afvalstoffen van KMO’s zijn bedrijfsafvalstoffen. Voor de ophaling en verwerking ervan moet een contract worden gesloten met een private ophaalfirma.
Voor bedrijfsafvalstoffen die naar aard, samenstelling en hoeveelheid niet vergelijkbaar zijn met afvalstoffen van gezinnen moeten ingezameld worden door een private inzamelaar.
Voor afvalstoffen die qua samenstelling en hoeveelheden vergelijkbaar zijn met de afvalstoffen van gezinnen mogen ingezameld worden via de gemeentelijke inzamelkanalen.

Meer informatie kan je terugvinden in het bestand KMO afval Vlarema.

Fost Plus ontwikkelde ook speciaal voor de bedrijven en ondernemingen de website www.sorterenophetwerk.be.

Gebruik de KMO-zak

Ben je zaakvoerder van een KMO, zelfstandig ondernemer, schooldirecteur, verantwoordelijke voor een instelling of voor een vereniging met een eigen lokaal en heb je te maken met kantineafval, verpakkingsafval, plastic bekertjes ...?

Dit afval verdwijnt nog al te vaak in de gewone restfractiezak die wekelijks wordt opgehaald. Toch hoort het er niet in thuis, want het is bedrijfsafval dat bij IVM afzonderlijk wordt geteld. Waar het wél in thuishoort, is in de KMO-zak. Deze is zo goed als identiek aan de restfractiezak die door particulieren wordt gebruikt. De zak heeft evenwel een bruine kleur.

De KMO zak wordt op hetzelfde moment opgehaald als het huisvuil en kost evenveel. Bovendien kan je de kostprijs van de KMO-zakken inbrengen als bedrijfskosten bij jouw belastingaangifte. Je kan een rol KMO-zakken aankopen bij het gemeentebestuur.