Grofvuil en landbouwfolie

Grofvuil

Er kan enkel grofvuil worden opgehaald na aanvraag en tegen betaling.

Een aanvraag indienen

Een aanvraag dien je in via het formulier op de website van IVM of op het gratis nummer 0800 13 580 (tijdens de kantooruren).

Per ophaling wordt er voor de eerste 300 kg grofvuil 40 euro (ca. 0,13/kg) aangerekend. Voor elke bijkomende kilogram is dit 0,10 euro. Dit is inclusief transport- en verwerkingskost.

Na betaling wordt de ophaaldag afgesproken. Wie geen gebruik wil maken van de diensten van IVM kan nog steeds met zijn grofvuil terecht in het recyclagepark.

Opgelet: er is enkel ophaling in de even maanden.

Wat is grofvuil?

Ten slotte geven we nog mee wat er onder ‘grofvuil’ verstaan wordt. Grofvuil is de verzamelnaam voor alle stukken brandbaar afval die te groot zijn voor de restafvalzak en ook niet kunnen gerecycleerd worden.

Grofvuil is geen klein afval…want klein afval kan in de restafvalzak! Houd er rekening mee dat het materiaal door twee mensen wordt gedragen. Daarom mag het niet meer dan 60 kg wegen en twee meter lang zijn. Enkele voorbeelden: matrassen, grote stukken speelgoed, een reiskoffer, kapotte meubelen… 

Als het om grote, nog bruikbare goederen gaat, dan kunnen ze gratis aan huis worden opgehaald door de Kringwinkel Meetjesland.

Wat wordt niet meegenomen:

Afvalstof

 Waar kan je ermee terecht?

Afval dat wordt aangeboden in zakken of dozen

Restafvalzak of inzameling op recyclagepark

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

Recyclagepark of ophaling door kringwinkel

Steengruis, roofing

Recyclagepark

Asbest (golfplaten, leien)

Recyclagepark (Ingepakt vervoeren en aanleveren!) zie ook www.aalter.be/asbest.

Afbraakmateriaal, zoals isolatiemateriaal, binnendeuren, bakstenen, ...

Recyclagepark

Sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), porselein

Recyclagepark

Vlak glas en spiegels

Recyclagepark

Isomo

Recyclagepark

Gasflessen

Breng ze naar de gasflessenverdeler (zoek via www.febupro.be)

Tuinafval, boomstronken, wortels

Groencomposteringspark of thuiscomposteren

Snoeihout

Groencomposteringspark of thuiscomposteren

Alles wat selectief wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, KGA)

Kijk op de ophaalkalender voor de ophaaldag

Oude metalen

Recyclagepark of schroothandelaar

Op de website asbestinfo.eu vind je, naast heel wat info over asbest, contactgegevens van professionele verwijderaars en laboratoria.


Landbouwfolie

Elk jaar hebben landbouwers te maken met vele kilo’s landbouwfolie. Dit wordt aangezien voor bedrijfsafval. Het lokaal bestuur is niet verplicht deze afvalstoffen te aanvaarden. Je kan de gebruikte folies wel aanbrengen bij de AVEVE-inzamelpunten, en door Denuo. Meer inzamelpunten en info bij Ovam.