Werkingssubsidies erkende verenigingen

Volgens de 'Codex betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en het gebruik van zalen en materialen', goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 21 november 2022, kunnen Aalterse erkende verenigingen aanspraak maken op werkingssubsidies.

Voorwaarden 

Om eventueel aanspraak te maken op subsidies dient de vereniging:

  • erkend te zijn door het lokaal bestuur (onderafdelingen kunnen subsidies verkrijgen via de erkende hoofdafdeling)
  • minstens één jaar actieve werking te kunnen aantonen

Een erkenning en toekennen van een klantentype geven niet automatisch recht op een subsidie.

Voordelen erkenning vereniging

Bij erkenning krijgt elke vereniging de mogelijkheid om te genieten van het onrechtstreeks financieel voordeel zoals:

  • voordelig tarief zalengebruik,
  • incl. reeds betaalde kosten door het gemeentebestuur (billijke vergoeding, verzekering gebruikersaansprakelijkheid, gebruik water en elektriciteit, wifi ...)
  • gebruik uitleendienst conform deze codex,
  • publicatie contactgegevens op de gemeentelijke website

Andere klantentypes dan C1/3 Erkende vereniging Aalter, dragen hun steentje bij onder de vorm van een retributie, tenzij specifieke vrijstellingen zijn opgenomen in het retributiereglement. 

Praktisch: aanvraag subsidies

  • De aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 september, volgend op het afgesloten werkjaar.
  • De uitbetaling zal gebeuren tegen uiterlijk 31 december in het jaar van de aanvraag (jaar x)
  • De werkingssubsidies worden berekend op het voorgaande werkingsjaar van 1 september (jaar x-1) tot 31 augustus (jaar x) en op basis van het verkregen klantentype bij erkenning.
  • Elk klantentype bevat categorieën met parameters waaraan een vereniging dient te voldoen.

Klik op één van onderstaande klantentypes voor meer informatie betreffende de voorwaarden en het bijhorende (digitale) aanvraagformulier.