Sportverenigingen met jeugdwerking in competitie (C1/3/3)

Dien je aanvraag werkingssubsidie in (vanaf 1 september 2023)

Voor Sportverenigingen met jeugdwerking in competitie (met klantentype C1/3/3 ) gelden volgende voorwaarden:

Categorie B: het actief ledenaantal

 • 1-50 actieve leden: bedrag 125 euro
 • 51-100 actieve leden: bedrag 250 euro
 • 101-150 actieve leden: bedrag 375 euro
 • Meer dan 150 actieve leden: bedrag 500 euro

Het ledenaantal wordt berekend bij het afsluiten van het subsidiejaar. Bijvoorbeeld: eind 2022 wordt de subsidie uitbetaald voor het werkingsjaar 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Het aantal actieve leden op 31 augustus 2022 wordt in rekening gebracht.

Categorie C: de structuur van de vereniging is een vzw

De vereniging beschikt zelf over een ondernemingsnummer of heeft een vestigingsnummer van de overkoepelende vzw.

Bedrag: 125 euro

Categorie D: actief lidmaatschap bij een erkende adviesraad

Actieve deelname aan een adviesraad betekent aanwezig zijn tijdens elke algemene vergadering van de adviesraad. Wanneer een erkende vereniging, via een onderafdeling lid is van meerdere adviesraden, dan kan het lidmaatschap van slechts één adviesraad in rekening gebracht worden.

Bedrag: 125 euro

Categorie E: volwassen begeleiders

De vereniging beschikt over gekwalificeerde volwassene begeleiders die op regelmatige basis training geven in de vereniging. Dit wordt aangetoond aan de hand van een kopie van het diploma van de volwassen trainer(s).

 • per opleidingsniveau 1 (initiator of gelijkwaardig volgens de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool): bedrag 125 euro
 • per opleidingsniveau 2 (instructeur B of trainer B of gelijkwaardig volgens de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool): bedrag 250 euro
 • per opleidingsniveau 3 (trainer A of gelijkwaardig volgens de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool): bedrag 375 euro

Categorie F: jeugdbegeleiders

De vereniging beschikt over gekwalificeerde jeugdbegeleiders die op regelmatige basis training geven in de vereniging. Dit wordt aangetoond aan de hand van een kopie van het diploma van de jeugdtrainer(s).

 • per opleidingsniveau 1 (initiator of gelijkwaardig volgens de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool): bedrag 250 euro
 • per opleidingsniveau 2 (instructeur B of trainer B of gelijkwaardig volgens de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool): bedrag 500 euro
 • per opleidingsniveau 3 (trainer A of gelijkwaardig volgens de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool: bedrag 750 euro

Extra categorie: jubileumsubsidie

Het lokaal bestuur wenst elke erkende vereniging een jubileumsubsidie te geven om hun jubileum feestelijk te vieren.

Voorwaarden:

 • de vereniging is erkend door het lokaal bestuur
 • de vereniging bestaat minstens 25 jaar

De oprichtingsdatum, zoals opgenomen in de Kruispuntbank geldt als startdatum voor de vereniging zonder winstoogmerk. Voor de feitelijke verenigingen geldt de opgegeven datum in de erkenningsaanvraag. Het subsidiebedrag is een vast bedrag van 250 euro. Er wordt enkel een subsidie toegekend voor 25-50-75-100 jaar en daarna telkens om de 25 jaar.