Milieu- en natuurverenigingen (C1/3/9)

Voor milieu- en natuurverenigingen (met klantentype C1/3/9) gelden volgende voorwaarden:

Categorie B: het actief ledenaantal

  • 1-50 actieve leden: 125 euro
  • 51-100 actieve leden: 250 euro
  • 101-150 actieve leden: 375 euro
  • Meer dan 150 actieve leden: 500 euro

Het ledenaantal wordt berekend bij het afsluiten van het subsidiejaar. Bijvoorbeeld: eind 2022 wordt de subsidie uitbetaald voor het werkingsjaar 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Het aantal actieve leden op 31 augustus 2022 wordt in rekening gebracht.

Categorie C: de structuur van de vereniging is een vzw

De vereniging beschikt zelf over een ondernemingsnummer of heeft een vestigingsnummer van de overkoepelende vzw.

Bedrag: 125 euro

Categorie D: actief lidmaatschap bij een erkende adviesraad

Actieve deelname aan een adviesraad betekent aanwezig zijn tijdens elke algemene vergadering van de adviesraad. Wanneer een erkende vereniging, via een onderafdeling lid is van meerdere adviesraden, dan kan het lidmaatschap van slechts één adviesraad in rekening gebracht worden.

Bedrag: 125 euro

Categorie E: gratis evenement voor de volledige Aalterse bevolking

Er wordt maximum één evenement in rekening gebracht. Dit wordt aangetoond aan de hand van de gevoerde publiciteit in Uit in Aalter.

Bedrag: 150 euro

Categorie F: de vereniging heeft een onderafdeling met een discipline van een andere klantentype

Er wordt maximum één onderafdeling in rekening gebracht. Dit wordt aangetoond aan de hand van de ledenlijst en het jaarverslag van de onderafdeling.

Bedrag: 500 euro

Extra categorie: jubileumsubsidie

Het lokaal bestuur wenst elke erkende vereniging een jubileumsubsidie te geven om hun jubileum feestelijk te vieren.

Voorwaarden:

  • de vereniging is erkend door het lokaal bestuur
  • de vereniging bestaat minstens 25 jaar

De oprichtingsdatum, zoals opgenomen in de Kruispuntbank geldt als startdatum voor de vereniging zonder winstoogmerk. Voor de feitelijke verenigingen geldt de opgegeven datum in de erkenningsaanvraag. Het subsidiebedrag is een vast bedrag van 250 euro. Er wordt enkel een subsidie toegekend voor 25-50-75-100 jaar en daarna telkens om de 25 jaar.