Culturele verenigingen (C1/3/5)

Dien je aanvraag werkingssubsidie in

Dien je aanvraag werkingssubsidie in: 'Wijk- en buurtcomités' en 'Oudstrijders'

Voor culturele verenigingen (met klantentype C1/3/5) gelden volgende voorwaarden : 

Categorie B: het actief ledenaantal

  • 1-50 actieve leden: bedrag 125 euro
  • 51-100 actieve leden: bedrag 250 euro
  • 101-150 actieve leden: bedrag 375 euro
  • Meer dan 150 actieve leden: bedrag 500 euro

Het ledenaantal wordt berekend bij het afsluiten van het subsidiejaar. Bijvoorbeeld: eind 2022 wordt de subsidie uitbetaald voor het werkingsjaar 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Het aantal actieve leden op 31 augustus 2022 wordt in rekening gebracht.

Categorie C: de structuur van de vereniging is een vzw

De vereniging beschikt zelf over een ondernemingsnummer of heeft een vestigingsnummer van de overkoepelende vzw.

Bedrag: 125 euro

Categorie D: actief lidmaatschap bij een erkende adviesraad

Actieve deelname aan een adviesraad betekent aanwezig zijn tijdens elke algemene vergadering van de adviesraad. Wanneer een erkende vereniging, via een onderafdeling lid is van meerdere adviesraden, dan kan het lidmaatschap van slechts één adviesraad in rekening gebracht worden.

Bedrag: 125 euro

Categorie E: hafabra

Verenigingen zoals harmonieën, fanfares en brassband die beschikken over eigen instrumenten en minstens 15 muzikanten hebben met een regelmatige werking van minstens 20 repetities. Dit wordt aangetoond aan de hand van het jaarverslag en de ledenlijst.

Bedrag: 500 euro

Categorie F: koren

Verenigingen met een minimum van 8 zangers en/of zangeressen en een regelmatige werking van minstens 15 repetities. Dit wordt aangetoond aan de hand van het jaarverslag en de ledenlijst.

Bedrag: 175 euro

Categorie G: toneel

Verenigingen die een eigen toneelproductie opvoeren, met minstens drie voorstellingen. Dit wordt aangetoond aan de hand van de gevoerde publiciteit in Uit in Aalter.

Bedrag: 250 euro

Categorie H: eigen creatie ambacht

Verenigingen die zelf creaties maken. Dit wordt aangetoond aan de hand van het jaarverslag.

Bedrag: 125 euro

Categorie I: gekwalificeerde dirigent of regisseur

De vereniging beschikt over een gekwalificeerde dirigent of regisseur. Dit wordt aangetoond aan de hand van een kopie van het diploma of gelijkgestelde.

Bedrag: 500 euro

Categorie J : gratis evenement voor de volledige Aalterse bevolking

Er wordt maximum één evenement in rekening gebracht. Dit wordt aangetoond aan de hand van de gevoerde publiciteit in Uit in Aalter.

Bedrag : 150 euro

Categorie K: de vereniging heeft een onderafdeling met een discipline van een andere klantentype

Er wordt maximum één onderafdeling in rekening gebracht. Dit wordt aangetoond aan de hand van de ledenlijst en het jaarverslag van de onderafdeling.

Bedrag: 500 euro

Uitzonderingen op het toepassen van bovenstaande categorieën:

  • Wijk - en buurtcomités vallen onder het klantentype C1/3/5 culturele verenigingen en ontvangen een vast subsidiebedrag van 125 euro
  • Oudstrijders vallen onder het klantentype C1/3/5 culturele verenigingen en ontvangen een vast subsidiebedrag van 125 euro

De werkingssubsidie voor culturele verenigingen (klantentype C1/3/5) kan aangevraagd worden via onderstaand formulier.

Dien je aanvraag werkingssubsidie in

Dien je aanvraag werkingssubsidie in: 'Wijk- en buurtcomités' en 'Oudstrijders'