Inburgering en integratie

Naast het leren van Nederlands, lessen maatschappelijke oriëntatie en een snellere toeleiding naar werk, is een reëel contact van belang voor een geslaagde integratie. Het doel hiervan is dat inburgeraars een sociaal netwerk kunnen opbouwen en participeren in onze samenleving.

Samen met jouw trajectbegeleider van het Agentschap voor Integratie en Inburgering kan je kiezen wat voor jou interessant is. De trajectbegeleider houdt hierbij rekening met jouw talenten, interesses en ervaring.

Ben je inburgeraar en moet je een netwerk- en participatietraject afleggen als onderdeel van jouw inburgeringstraject? Lees hier welk aanbod we voor jou hebben:

Nederlands oefenen

Diensten van het lokaal bestuur

  • Stap mee in de Buddywerking: de inburgeraar wordt gekoppeld aan een buddy en zij gaan een georganiseerde vriendschap aan van 1 jaar. Het duo ziet elkaar op frequente tijdstippen en verkennen samen Aalter. 
  • Cel Burgerzaken: heb je vragen over officiële documenten, zoals paspoort, rijbewijs, adreswijziging … ?
  • OCMW Aalter: heb je vragen over administratieve en financiële procedures?
  • Huis Van Het Kind: heb je vragen over opvoeden en kinderen?
  • Cel Jeugdwerk en welzijn: heb je vragen over vakantie-initiatieven en activiteiten voor kinderen en jongeren?
  • Project Miriam: helpt alleenstaande moeders bij het zoeken naar oplossingen voor hun zorgen en problemen. Dit kan gaan over zaken als brieven, facturen, werk, opleiding, opvang, school, gezondheid en vrije tijd. De moeders krijgen intensieve persoonlijke begeleiding en komen tweewekelijks bijeen - in groepen van maximaal 15 - onder begeleiding van een ‘casemanager’, een vertrouwensfiguur voor de moeders. Bij die groepsbijeenkomsten staat contact tussen de moeders centraal.

Vrijwilligerswerk in Aalter

Vrije tijd

Andere diensten in Aalter

  • De Katrol: gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis, voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. 
  • Vzw De Toevlucht: is een organisatie die samen met vrijwilligers en mensen met armoede-ervaring vecht tegen armoede. Je kan bij hen terecht voor materiële hulp zoals kledij, meubels en luiers. Ook voor huisbezoeken, gesprekken of gespreksgroepjes rond een bepaald onderwerp kan je bij De Toevlucht aankloppen. 
  • Wooneco energieloket: voor al je vragen over woonkwaliteit, (ver)huren, duurzame renovatie, premies en mogelijke financiering. Wooneco heeft een woon- en energieloket. Meer info over de zitmomenten.