De Katrol

De Katrol beoogt het gratis geven van integrale studie- en opvoedingsondersteuning aan huis aan kwetsbare gezinnen. Het concept ontstond in 2002 in Oostende naar aanleiding van de werelddag tegen extreme armoede. In 2015 ontstond De Katrol Aalter.

Doelstellingen

De Katrol heeft drie basisdoelstellingen:

  1. Kansarme kinderen kansrijker maken.
  2. Zelfredzaamheid van de ouders verhogen en een onderwijscultuur in het gezin installeren.
  3. Toekomstige hulpverleners, leerkrachten … (studenten) de kans bieden om zicht te krijgen op gezinnen die in kansarmoede leven.

De Katrol is er voor kinderen van de derde kleuterklas tot en met het eerste middelbaar.

Ankerfiguur

De ankerfiguur coördineert de werking van De Katrol. Het is jouw vertrouwenspersoon en aanspreekpunt. Samen met de studieondersteuners zet de ankerfiguur in om de leerstof op een speelse en creatieve manier te verwerken. Oh ja, De Katrol werkt volledig gratis!

Studieondersteuner

Een student uit een lerarenopleiding of een sociaal-agogische opleiding (bv. sociaal werk, orthopedagogie, ergotherapie, psychologie) biedt op een creatieve manier hulp bij het huiswerk. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders. Dit gebeurt twee maal per week voor een uurtje na school.

Er wordt ook tijd gemaakt voor ontspanning, zoals:

  • Een bezoek aan de bibliotheek;
  • Speelpleinwerking;
  • Deelname aan activiteiten bij sportclubs;
  • ... .

Onze prioriteit gaat uit naar het ondersteunen van één kind. Maar alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden wel betrokken bij de ondersteuning.

De ondersteuning wordt aangeboden voor een periode van een drietal maanden. Deze periode is eventueel verlengbaar in samenspraak met de ankerfiguur.

Vrijwilliger worden?

Ben je (voormalig) leerkracht, medewerker in de sociale sector, leesmoeder/-vader… en geëngageerd om mee te werken in dit project? Neem dan gerust contact op met de ankerfiguur.

Na een verkennend gesprek kan een match gevonden worden tussen jou en een gezin. Daar ga je tweemaal per week voor een uurtje langs voor een periode van maximaal 4 maanden.

Prijs

Gratis.