Mijn Burgerprofiel

Op ‘Mijn Burgerprofiel’ vind je jouw gegevens terug per thema: jouw gezin, jouw woning, jouw opleiding, jouw carrière… Momenteel kan je al informatie zien over jouw diploma’s, studietoelagen en renovatiepremie. Doordat deze gegevens bij verschillende overheidsdiensten verspreid zitten, is dit een groeitraject op langere termijn.

Akten en attesten

Je kan al een 25-tal akten en attesten downloaden of opvragen, zoals een attest van Belgische nationaliteit, een huwelijks-, geboorte- of overlijdensakte of een uittreksel uit het strafregister (het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden). Indien deze documenten niet rechtstreeks via Mijn Burgerprofiel beschikbaar zouden zijn, dan word je doorverwezen naar het digitaal loket van de desbetreffende stad of gemeente. Tot slot kan je ook al geografische gegevens en verkeersinformatie (wegenwerken en omleidingen) bekijken.

Groeitraject

Op termijn zal je in Mijn Burgerprofiel dus meer gegevens terugvinden, zoals informatie over jouw pensioen, belastingen en vergunningen. Bovendien zal ‘Mijn Burgerprofiel’ toelaten om eenvoudig te communiceren. Wanneer de status van een persoonlijk dossier verandert, krijg je automatisch een bericht. ‘Mijn Burgerprofiel’ voldoet ook aan de privacywetgeving en bevat steeds actuele gegevens.

Gekoppeld aan 'Mijn Aalter'

Je vindt Mijn Burgerprofiel in de balk bovenaan elke pagina op www.aalter.be. Daar kan je je aanmelden via de itsme-app, de elektronische identiteitskaart, de mobiele app van de overheid of via sms.

Het inloggen op ‘Mijn Aalter’ en ‘Mijn Burgerprofiel’ zijn ook aan elkaar gekoppeld. Indien je je inlogt op ‘Mijn Burgerprofiel’, dan ben je ook automatisch ingelogd op ‘Mijn Aalter’ en omgekeerd.

In ‘Mijn Aalter’ kan je je inschrijven voor gemeentelijke nieuwsbrieven, activiteiten toevoegen aan onze communicatiekanalen (indien je lid bent van een erkende Aalterse vereniging) en jouw verenigingsgegevens aanpassen.

Tip: log in met de itsme-app via Chrome of Firefox op pc, macOS of Android.