Huis van het Kind

Zit je met vragen over de opvoeding van je kind? Ben je op zoek naar activiteiten, maar vind je je weg niet in het aanbod? Wil je meer weten over middelengebruik, (geestelijke) gezondheid, ontwikkeling…? Heb je vragen over opvang, scholen, kampen, activiteiten in de gemeente…? Huis van het Kind wil op al uw (opvoedings)vragen een antwoord bieden.

Huis van het Kind Aalter is geen fysiek huis, wel een netwerk die het aanbod voor kinderen en jongeren wil afstemmen en verenigen. Het Huis verenigt een groot aantal partnerorganisaties in Aalter en Knesselare die (aanstaande) ouders, gezinnen, kinderen en jongeren en alle andere mogelijke opvoedingsactoren ondersteunen en versterken binnen alle levensdomeinen.

De werking is tweeledig. Enerzijds werken de partnerorganisaties samen om zo een afgestemd aanbod van activiteiten en infoavonden te creëren. Anderzijds willen we een basis zijn waar ouders en kinderen en jongeren terecht kunnen met allerlei vragen.

Deze webpagina bevat dan ook een bron van informatie rond een aantal thema’s en per leeftijdscategorie. De bedoeling is om (aanstaande) ouders op deze manier te informeren over het aanbod in Aalter en door te verwijzen naar correcte infosites over specifieke thema’s.

Vind je niet wat je zoekt, neem dan contact op met de coördinator