Opportuniteitsadvies kinderopvang

Vanaf 1 januari 2022 is het voor nieuwe organisatoren kinderopvang verplicht om een opportuniteitsadvies te vragen aan het Lokaal Bestuur.

Het lokaal bestuur zal advies geven over de opportuniteit van de opvang én de organisator moet dit advies toevoegen bij de aanvraag vergunning (bij Opgroeien) door de organisator. Bovendien moet de organisator in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan. Het opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur moet een organisator er dus toe aanzetten om na te denken en voldoende informatie in te winnen over het feit of het opportuun is om een kinderopvang op te richten op de vooropgestelde locatie. Zo ontstaat er, reeds voor de start van een nieuwe opvanglocatie, een dialoog tussen organisator en lokaal bestuur en krijgt de organisator inzicht in welke mate het lokaal bestuur eventuele problemen en kansen ziet voor de organisator, rekening houdend met de lokale context en de stedenbouwkundige situatie.

Wil de organisator toch van start gaan omdat hij van mening is daar wel een waardevol initiatief uit te kunnen bouwen, dan zal Opgroeien de vergunningsaanvraag niet tegenhouden. Het advies van het lokaal bestuur is ondersteunend, niet bindend

Een opportuniteitsadvies is dus een vorm van ondersteuning naar de organisator toe.

Een organisator moet een opportuniteitsadvies aanvragen voor:

  • de opstart van een groepsopvang
  • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente
  • de uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen

de verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen.

Voor vragen of meer info kan u steeds contact opnemen met het Huis van het Kind Aalter.

E-mail: huisvanhetkind@aalter.be
tel. 09 325 22 00