Opportuniteitsadvies kinderopvang

Vanaf 1 januari 2022 is het voor nieuwe organisatoren kinderopvang verplicht om een opportuniteitsadvies te vragen aan het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur zal advies geven over de opportuniteit van de opvang én de organisator moet dit advies toevoegen bij de aanvraag vergunning (bij Opgroeien). Bovendien moet de organisator in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

Het opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur moet een organisator er dus toe aanzetten om na te denken en voldoende informatie in te winnen over het feit of het opportuun is om een kinderopvang op te richten op de vooropgestelde locatie. Zo ontstaat er, reeds voor de start van een nieuwe opvanglocatie, een dialoog tussen organisator en lokaal bestuur. De organisator krijgt zo inzicht in welke mate het lokaal bestuur eventuele problemen en kansen ziet voor de organisator, rekening houdend met de lokale context en de stedenbouwkundige situatie.

Wil de organisator toch van start gaan, omdat hij van mening is daar wel een waardevol initiatief uit te kunnen bouwen, dan zal Opgroeien de vergunningsaanvraag niet tegenhouden. Het advies van het lokaal bestuur is ondersteunend, niet bindend

Een opportuniteitsadvies is dus een vorm van ondersteuning naar de organisator toe.

Wanneer vraag je een opportuniteitsadvies aan?

Een organisator moet een opportuniteitsadvies aanvragen voor:

  • de start van een groepsopvang;
  • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente;
  • de uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen;
  • een nieuwe locatie groepsopvang na een weigering of opheffing vergunning;
  • een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang.

De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen.

Meer info nodig?

Voor al jouw bijkomende vragen kan je steeds contact opnemen met het Huis van het Kind Aalter.