Wat is Huis van het Kind?

Inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen, jongeren, ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers nemen dit elke dag ter harte.

Huis van het Kind wil al deze krachten bundelen en verenigen om zo gezinnen nog beter te ondersteunen. Het aanbod in kaart brengen en samenwerking tussen organisaties bewerkstelligen zijn kerntaken.

Huis van het Kind Aalter

Huis van het Kind Aalter is geen fysiek huis. Wel is het een netwerk van organisaties die het aanbod voor kinderen en jongeren wil afstemmen en verenigen.

Ons Huis van het Kind verenigt een groot aantal partnerorganisaties in gemeente Aalter die (aanstaande) ouders, gezinnen, kinderen en jongeren en alle andere mogelijke opvoedingsactoren ondersteunen en versterken binnen alle levensdomeinen.

Je kunt terecht op onze website voor meer informatie binnen verschillende levensdomeinen en leeftijdscategorieën en voor een gebundeld aanbod aan activiteiten binnen de gemeente.

Visie en missie

Enerzijds is Huis van het Kind Aalter een netwerk van partnerorganisaties waar gewerkt wordt aan een afgestemd en geïntegreerd aanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Anderzijds wil Huis van het Kind een centraal punt bieden waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen rond opvoeding en ontwikkeling.

We vertrekken hierbij telkens vanuit een positieve kijk op opvoeden.

Je kan bij elke partner terecht met je vragen. Zij zullen je indien nodig doorverwijzen naar de gepaste instantie.