Animator op het speelplein


Word je dit jaar 16 jaar of ben je ouder? Wil je tijdens de kleine schoolvakanties helpen bij de Kleuter- en kinderwerking en/of tijdens de zomervakantie bij Speelpleinwerking? Registreer je dan als animator. Heb je vragen of wens je meer informatie? Neem dan contact op met de cel Jeugdvoorzieningen. Meer informatie over wat er van je verwacht wordt als animator vind je in de animatorengids.

Voorjaar 2022

Ook dit voorjaar kunnen we weer met z’n allen Kleuter- en kinderwerking organiseren!

De Kleuter- en kinderwerking tijdens de krokusvakantie loopt dit jaar van dinsdag 1 maart 2022 tot en met vrijdag 4 maart 2022.

Krokusvakantie:

  • Dinsdag 1 maart: uitstap Technopolis (Mechelen)
  • Woensdag 2 maart: begeleid speelaanbod "Carnavalsactiviteiten" @jeugdlokalen Flabuit
  • Donderdag 3 maart: begeleid speelaanbod "Aqua World" @jeugdlokalen Flabuit
  • Vrijdag 4 maart: Workshop (VM) @Kadans

Paasvakantie:

  • Vrijdag 8 april: voorbereiding werking
  • Maandag 11 april: werking 
  • Dinsdag 12 april:  werking
  • Woensdag 13 april: werking
  • Donderdag 14 april: werking
  • Vrijdag 15 april: werking

Kadervorming!

Wat?

Het gemeentebestuur stimuleert jongeren om vorming te volgen om zo de kwaliteit van het gemeentelijk en particulier jeugdwerk te garanderen.

De cel Jeugdvoorzieningen organiseert in de loop van het jaar meerdere vormingsmomenten voor leiding en animatoren.

Daarnaast kunnen jongeren die op eigen initiatief vorming volgen bij een erkende vormingsorganisatie aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie.

Wie een cursus volgt bij een erkende vormingsorganisatie kan in aanmerking komen voor een premie Individuele Kadervorming van het bestuur

Basiscursus 'Animator in het jeugdwerk'

De cel Jeugdvoorzieningen motiveert de jongeren jaarlijks om een basiscursus ‘Animator in het jeugdwerk’ te volgen. Daar leren jongeren technieken aan die ze nodig hebben als animator bij de gemeentelijke vakantiewerkingen (Speelpleinwerking, Kleuter- en kinderwerking) of als leider bij een jeugdbeweging. 

Deelnemers leren onder andere omgaan met kinderen, creatieve activiteiten organiseren en ze krijgen een korte initiatie EHBO.