Speelpleinwerking

Inschrijven

Registreer je als jeugdanimator


Corona-maatregelen

 • externen en ouders mogen het speelplein niet betreden. We houden de contactbubbel zo klein mogelijk. ’s Morgens zal je ontvangen worden aan de poort en kan je jouw kind meegeven aan een animator die hem/haar naar de andere spelende kinderen brengt;
 • voorzie een eigen lunchpakket, vieruurtje en gevulde drinkfles;
 • er is géén busronde die de kinderen van en naar de Speelpleinwerking brengt;
 • er is géén voor- en naopvang door de Buitenschoolse Kinderopvang;
 • op voorhand inschrijven is verplicht;
 • inschrijven voor de volledige week is verplicht.

Opgelet: op voorhand inschrijven voor de volledige week is verplicht!

 • Inschrijven voor de maand juli kan vanaf 15 juni 2020 om 19.00 u.
 • Inschrijven voor de maand augustus kan vanaf 15 juli 2020 om 19.00 u.

Iedere week op donderdag om 14.00 u worden de inschrijvingen afgesloten voor de Speelpleinwerking van de daaropvolgende week.


De Speelpleinwerking combineert georganiseerde activiteiten en een begeleid open speelaanbod.

Dit jaar worden door de corona-maatregelen geen uitstappen of workshops voorzien. Om de contactbubbel zo klein mogelijk te houden zal er geen voor- en naopvang georganiseerd worden in de Buitenschoolse Kinderopvang en er zal geen busronde zijn die de kinderen van en naar de Speelpleinwerking brengt. Zo willen we een veilige speelomgeving creëren voor jouw kind.


Voor wie?

De activiteiten van de Speelpleinwerking Aalter-centrum worden georganiseerd voor kinderen vanaf de 2e kleuterklas tot en met het zesde leerjaar (op basis van schooljaar 2019-2020).


Wanneer?

Speelpleinwerking Aalter-centrum

De Speelpleinwerking Aalter-centrum opent de deuren van maandag tot vrijdag tijdens de onderstaande weken:

 • maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli 2020;
 • maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli 2020;
 • maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus 2020;
 • maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2020.

Tijdens de andere weken zal het spelmateriaal en het gebouw gepoetst worden en krijgen de animatoren de nodige opleidingen en voorbereidingstijd voor de daaropvolgende week.

Opgelet: er zijn geen uitstappen en workshops, hiervoor kan dus niet ingeschreven worden.

Speelpleinwerking Knesselare

De Speelpleinwerking Knesselare opent de deuren van maandag tot vrijdag tijdens de onderstaande weken:

 • maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli 2020;
 • maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli 2020;
 • maandag 27 tot en met vrijdag 31 juli;
 • maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus 2020;
 • maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus 2020.

Tijdens de andere weken zal het spelmateriaal en het gebouw gepoetst worden en krijgen de animatoren de nodige opleidingen en voorbereidingstijd voor de daaropvolgende week.

Opgelet: er zijn geen uitstappen en workshops, hiervoor kan dus niet ingeschreven worden.

Mobiele Speelpleinwerking

De Mobiele Speelpleinwerking opent de deuren (halve dagen) van maandag tot vrijdag tijdens de onderstaande weken en op onderstaande locaties:

Week Deelgemeente Locatie
27 tot en met 31 juli 2020 Sint-Maria-Aalter Daring Maria-Aalter: voetbalkantine
3 tot en met 7 augustus 2020 Lotenhulle-Poeke koetshuis kasteeldomein Poeke
10 tot en met 14 augustus 2020 Bellem SK Bellem: voetbalkantine
17 tot en met 20 augustus 2020 Ursel GOC de Katerhoek
24 tot en met 28 augustus 2020 Aalter-Brug GOC Aalter-Brug

Tijdens de andere weken zal het spelmateriaal en het gebouw gepoetst worden en krijgen de animatoren de nodige opleidingen en voorbereidingstijd voor de daaropvolgende week.

Opgelet: er zijn geen uitstappen en workshops, hiervoor kan dus niet ingeschreven worden.


Waar?

Het gemeentebestuur organiseert de Speelpleinwerking Aalter-centrum in de jeugdlokalen ‘de Sjelter’, Sportlaan 87.

De Speelpleinwerking Knesselare vindt plaats in de jeugdlokalen de Flabuit, Prinsengoeddreef 31. 

De Mobiele Speelpleinwerking wordt op verschillende locaties georganiseerd.


Tijdstip

De Speelpleinwerking Aalter-centrum en Speelpleinwerking Knesselare zijn open van 8.00 u tot 17.30 u. Kinderen kunnen gebracht tussen 8.00 u en 9.00 u en afgehaald worden tussen 16.00 u en 17.30 u.

De Mobiele Speelpleinwerking is open van 13.00 u tot 16.00 u. Gelieve uw kind stipt te brengen en af te halen. Er is géén voor- en naopvang voorzien!

 Opgelet:

- er is géén voor- en naopvang door de Buitenschoolse kinderopvang, dus kinderen worden binnen deze uren gebracht én opgehaald;
-
er is géén busronde: iedere ouder dient zelf in te staan voor het vervoer naar de Speelpleinwerking.


Speelpas

Om naar de Speelpleinwerking te komen heeft jouw kind een Speelpas 2020 nodig. De Speelpas is gratis en heb je niet nodig bij het online inschrijven van je kind voor de Speelpleinwerking. Bij aanvang van de eerste deelname aan de Speelpleinwerking zal je gevraagd worden om de nodige gegevens in te vullen op de speelpas. De Speelpas wordt op vrijdagnamiddag met jouw kind meegegeven naar huis zodat je de Speelpas opnieuw kan gebruiken bij de volgende deelname aan de Speelpleinwerking.


Deelnameprijs

Voor een volledige week Speelpleinwerking wordt 25 euro gevraagd. Je ontvangt thuis een factuur na afloop van de week.

Deelnemen aan de Mobiele Speelpleinwerking is gratis.


Annulatie

Kosteloos annuleren voor de Speelpleinwerking is enkel mogelijk mits het voorleggen van een doktersattest. Opgelet: Annuleren is enkel mogelijk voor de volledige speelpleinweek!

Het gemeentebestuur van zijn kant, kan een activiteit annuleren die door overmacht niet kan plaatsvinden of indien er te weinig begeleiding beschikbaar is voor het veilig en ordelijk verloop van de activiteiten. De ingeschreven deelnemers worden dan verwittigd per telefoon.


Drank en voeding

Kinderen die deelnemen aan de Speelpleinwerking worden geacht een lunchpakket (niet voor de Mobiele Speelpleinwerking), een vieruurtje (koek en/of fruit) en een drinkfles (’s morgens gevuld) mee te nemen. Drinkbaar water is te allen tijde gratis beschikbaar.


Medicatie

Er wordt geen medicatie toegediend tijdens de Speelpleinwerking. Het gemeentebestuur raadt aan om medicatie te laten voorschrijven door de huisarts die ’s morgens en ’s avonds kan toegediend worden door de ouders.


Privacy

Foto’s van deelnemers, genomen tijdens de activiteiten van de Speelpleinwerking, worden enkel gepubliceerd indien de uitdrukkelijke toestemming gegeven werd.


Inclusie

Kinderen die willen aansluiten via de inclusieve werking moeten in goede gezondheid verkeren! Ze mogen niet tot een risicogroep behoren of er mag geen sprake zijn van een chronische aandoening. Wil je graag je kind inschrijven voor de inclusieve werking, neem dan zeker contact op met de cel Jeugdvoorzieningen, zodat er voldoende ondersteuning kan voorzien worden.