Speelpleinwerking

Inschrijven

Registreer je als jeugdanimator


Snel naar:


De Speelpleinwerking combineert georganiseerde activiteiten en een begeleid open speelaanbod.

Dit jaar zorgt de Speelpleinwerking opnieuw voor een zomer vol speelplezier met enkele aanpassingen door de corona-maatregelen. Doordat de plaatsen zeer beperkt zijn, werken we dit jaar met voorinschrijvingen via de webshop.


Inschrijvingen

De inschrijvingen starten op maandag 17 mei 2021 om 19.00 u. De inschrijvingen worden steeds afgesloten op de laatste donderdag om 14.00 u voor de daaropvolgende week.


Voor wie?

De activiteiten van de Speelpleinwerking Aalter worden georganiseerd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Naar aanleiding van de corona-maatregelen zijn we genoodzaakt de deelnemers te beperken tot en met kinderen van het lager onderwijs (op basis van schooljaar 2020 – 2021).


Waar?

 • Speelpleinwerking Aalter-centrum: jeugdlokalen ‘de Sjelter’, Sportlaan 87.
 • Speelpleinwerking Knesselare: Jeugdlokalen ‘de Flabuit’, Prinsengoedreef.

Aansluitend trekt een Mobiele Speelpleinwerking doorheen de zomer van deelkern naar deelkern (met uitzondering van de deelkernen Aalter-centrum en Knesselare). 


Wanneer?

De Speelpleinwerking Aalter-centrum en Knesselare zijn dagelijks open van 8.00 u tot 17.30 u. Kinderen kunnen gebracht worden tussen 8.00 u en 9.00 u en opgehaald worden tussen 16.00 u en 17.30 u. Tijdens de uren van de werking (9.00 u tot 16.00 u) kunnen kinderen niet meer gebracht of afgehaald worden.

De Mobiele Speelpleinwerking is open van 13.00 u tot 16.00 u. Gelieve je kind(eren) stipt te brengen en op te halen. 

Opgelet corona-maatregel: Er wordt geen voor- en naopvang door de Buitenschoolse kinderopvang voorzien. Kinderen worden binnen de bovenstaande uren gebracht en opgehaald. Er wordt ook geen busronde voorzien. Iedere ouder dient zelf in te staan voor het vervoer naar de Speelpleinwerking.

  Speelpleinwerking Aalter-centrum Speelpleinwerking Knesselare

Mobiele Speelpleinwerking

5 - 9 juli 2021 Open Gesloten

GOC Lotenhulle

12 - 16 juli 2021 Gesloten Open

GOC Katerhoek, Ursel

19 - 30 juli 2021 Gesloten Gesloten

Gesloten

2 - 6 augustus 2021 Open Open

Gesloten

9 - 13 augustus 2021 Open Open

Gesloten

16 - 21 augustus 2021 Gesloten Gesloten

Voetbalplein, Sint Maria Aalter

GOC Aalter-Brug

23 - 27 augustus 2021 Gesloten Open

Voetbalplein, Bellem

Tijdens de gesloten weken zullen het spelmateriaal en het gebouw gepoetst worden en krijgen de animatoren de nodige opleidingen en voorbereidingstijd voor de volgende weken.

Opgelet corona-maatregel: We zijn genoodzaakt om met vaste weekbubbels te werken. Instappen tijdens de week of na afwezigheid is niet meer mogelijk.


Speelpas

Om deel te nemen aan de Speelpleinwerking, heeft jouw kind een Speelpas 2021 nodig. De Speelpas is gratis en heb je niet nodig bij het online inschrijven van je kind voor de Speelpleinwerking. Bij de eerste deelname aan de Speelpleinwerking zal je gevraagd worden om de gegevens in te vullen op de pas.

De Speelpas wordt op vrijdagnamiddag met jouw kind meegegeven naar huis zodat je de Speelpas opnieuw kan gebruiken bij de volgende deelname aan de Speelpleinwerking.


Deelnameprijs

25 euro voor een volledige week Speelpleinwerking Aalter-centrum en Speelpleinwerking Knesselare. De betaling gebeurt na afloop van de werking. Je ontvangt thuis een factuur.

De Mobiele Speelpleinwerking is gratis.


Annulatie

Kosteloos annuleren voor de Speelpleinwerking:

 • Minstens 7 kalenderdagen voor het begin van de Speelpleinwerkingsweek. Opgelet: annuleren gaat enkel voor de volledige week.
 • Annuleren in minder dan 7 kalenderdagen voor het begin van de Speelpleinwerkingsweek kan enkel na het voorleggen van een doktersattest of met een verklarend attest van de werkgever.
 • Annuleren na start van de Speelpleinwerkingsweek kan enkel na het voorleggen van een doktersattest. Enkel de gemiste dagen worden terugbetaald.

Afwezigheid zonder annulatie of bij laattijdige annulatie wordt de week volledig aangerekend.

Het bestuur kan een activiteit annuleren door overmacht of indien er te weinig begeleiding beschikbaar is voor het veilig en ordelijk verloop van de activiteiten. De ingeschreven deelnemers worden dan telefonisch verwittigd.


Drank en voeding

Kinderen die deelnemen aan de Speelpleinwerking nemen een lunchpakket (niet voor de Mobiele Speelpleinwerking), een vieruurtje (koek en/of fruit) en een drinkfles (’s morgens gevuld) mee. Drinkbaar water is altijd gratis beschikbaar.


Medicatie

Er wordt geen medicatie toegediend tijdens de Speelpleinwerking. Het bestuur raadt aan om medicatie te laten voorschrijven door de huisarts die ’s morgens en ’s avonds kan toegediend worden door de ouders.


Privacy

Foto’s van deelnemers, genomen tijdens de activiteiten van de Speelpleinwerking, worden enkel gepubliceerd indien de uitdrukkelijke toestemming gegeven werd.


Inclusie

Kinderen die willen aansluiten via de inclusieve werking moeten in goede gezondheid verkeren!

Ze mogen niet tot een risicogroep behoren of er mag geen sprake zijn van een chronische aandoening. Wil je graag je kind inschrijven voor de inclusieve werking, neem dan zeker contact op met de cel Jeugdvoorzieningen, zodat er voldoende ondersteuning kan voorzien worden.

Inclusie kan enkel na overleg met de cel Jeugdvoorzieningen en indien er voldoende ondersteuning kan voorzien worden. 


Corona-maatregelen op een rijtje

 • De plaatsen voor de (Mobiele) Speelpleinwerking zijn beperkt. Voorinschrijven via de webshop is verplicht. Inschrijven ter plaatse niet meer mogelijk. Heb je problemen met inschrijven? Neem gerust contact op met de cel Jeugdvoorzieningen.
 • Er wordt geen voor- en naopvang door de Buitenschoolse kinderopvang en busronde voorzien. Ouders staan in voor het vervoer naar en van de Speelpleinwerking tijdens de opgegeven uren.
 • Binnen de bubbel is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Bij het brengen en ophalen van je kind(eren) wordt gevraagd een mondmasker te dragen voor iedereen vanaf 12 jaar.
 • Kinderen vanaf het 5de leerjaar dragen een mondmasker bij het betreden van de lokalen. Er wordt gevraagd om altijd een mondmasker ter beschikking te hebben.
 • Externen en ouders mogen het speelplein niet betreden. We houden de contactbubbel zo klein mogelijk. ’s Morgens zal je ontvangen worden aan de poort en kan je jouw kind meegeven aan een animator die hem of haar naar de andere spelende kinderen brengt.
 • De organisatie van de Speelpleinwerkingen is onder voorbehoud van de geldende maatregelen. Bij wijzigingen kan de organisatie licht worden aangepast. Bij vragen kan je steeds terecht bij de cel Jeugdvoorzieningen.
 • Voorzie een eigen lunchpakket, vieruurtje en gevulde drinkfles.
 • Vul bij het inschrijven de medische gegevens van je kind(eren) in.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de weekbubbel?

Omwille van de corona-maatregelen zijn we verplicht om te werken met weekbubbels. In het kort wil dit zeggen dat er voor de volledige week beperkte plaatsen zijn voorzien en wanneer een deelnemer de bubbel verlaat die plaats geen vrije plaats creëert en er dus ook geen plaats voor andere deelnemer is voorzien. Om de veiligheid van de kinderen en animatoren te garanderen ben je verplicht om in te schrijven voor de volledige week en vragen we om de bubbel niet te verlaten of later op de week in te pikken. Dit om de contacten van de bubbel zo laag mogelijk te houden. Indien je door omstandigheden de bubbel eenmalig wenst te verlaten en later terug te keren kan je een uitzondering vragen. Neem hiervoor contact op met de cel Jeugdvoorzieningen om de nodige afspraken te maken (onder welke voorwaarden kan ik terug keren? Wanneer wordt wel of niet terugbetaald…) 

Wat bij ziekte?

Indien je kind(eren) ziek zijn, ook ziektes en symptomen naast corona, hou je hen beter thuis en neem je contact op met de dokter. Ziekte en/of vermoeidheid zorgen voor een verlaagde weerstand. Hierdoor zijn kinderen sneller vatbaar. Neem contact op met de cel Jeugdvoorzieningen om de ziekte dagen te annuleren en samen te bekijken wat mogelijk is.

Wat is het verschil tussen Speelpleinwerking Knesselare en Speelpleinwerking Aalter?

Speelpleinwerking Knesselare en Speelpleinwerking Aalter zijn éénzelfde organisatie met dezelfde regels en afspraken. Onze animatoren staan samen voor alle kinderen klaar om een zomer vol Speelpleinplezier te bezorgen.

Wat moet(en) mijn kind(eren) meebrengen naar de Speelpleinwerking?

 • Speelpas 2021 (gratis te verkrijgen bij eerste deelname aan een activiteit).
 • Hervulbare drinkfles, gevuld bij de start van de activiteit. Doorheen de dag is kraantjeswater beschikbaar.
 • Lunchpakket (niet van toepassing voor deelnemers aan de Mobiele Speelpleinwerking).
 • (Speel)kleren die vuil mogen worden, aangepast aan de weersomstandigheden. De werking vindt hoofdzakelijk buiten plaats, voorzie dus zeker een jas bij mogelijk slecht weer.