Participatie en sociale activering

Het OCMW wil iedereen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan sportieve, culturele of sociale activiteiten zonder dat deze kosten doorwegen op jouw budget. OCMW Aalter betaalt deze kosten voor 90% terug. 

Bedragen

Volwassenen hebben recht op een terugbetaling met een maximum van 120 euro per jaar per persoon. Schoolgaande kinderen (t.e.m. 18 jaar) hebben recht op een terugbetaling met een maximum van 150 euro per jaar/per kind, in het kader van het Fonds voor participatie en sociale activering. Warme maaltijden kunnen volledig ten laste genomen worden.

Welke activiteiten worden terugbetaald?

 • Toegangstickets voor evenementen: theater, cinema, musea,... ;
 • Speelpleinwerking en vakantiewerkingen;
 • Vakantiekampen;
 • Daguitstappen, B-dagtrips (NMBS);
 • Muziek- en tekenacademie, huur muziekinstrumenten;
 • Dactylo- en computerlessen;
 • Sportabonnementen;
 • ...

Welke zaken worden specifiek voor kinderen terugbetaald?

 • Schoolkosten: bijlessen, schoolabonnement,... ;
 • Psychologische ondersteuning;
 • Paramedische ondersteuning: audiologie, kinesitherapeut, opticien, logopedist,... ;
 • Warme maaltijden (volledig terugbetaald);
 • ...

Voorwaarden

 • Je moet in Aalter wonen;
 • Het maandelijks gezinsinkomen mag volgend bedrag niet overschrijden:
  • voor alleenstaanden: maandelijks netto-inkomen maximum gelijk aan het leefloonbedrag categorie 3, persoon met gezinslast*;
  • voor gezinnen: maandelijks netto-inkomen maximum gelijk aan het leefloonbedrag categorie 3, persoon met gezinslast*, verhoogd met 341,13 euro* per kind/persoon ten laste;
  • het maandelijks netto-inkomen van inwonende personen die niet ten laste zijn, wordt voor 300 euro vrijgesteld; 
 • Je mag in je eigendom wonen, maar geen andere eigendommen hebben.
 • Je hebt geen financiële reserve.
 • Je bent bereid om in begeleiding te komen in het OCMW.
 • Je bent bereid om inspanningen te leveren om jouw inkomen te verhogen.

*Neem steeds contact op met het OCMW voor de meest recente bedragen. 

Hoe aanvragen?

Zich persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst. Je kan telefonisch een afspraak maken.

De maatschappelijk werker bekijkt of je aan de voorwaarden voldoet en of er een financiële tussenkomst mogelijk is.