Individuele kadervorming

Vraag je premie aan voor individuele kadervorming

Registreer je als jeugdanimator


Het gemeentebestuur stimuleert jongeren om vorming te volgen om zo de kwaliteit van het gemeentelijk en particulier jeugdwerk te garanderen.

De cel Jeugdwerk en welzijn organiseert in de loop van het jaar meerdere vormingsmomenten voor leiding en animatoren.

Daarnaast kunnen jongeren die op eigen initiatief vorming volgen bij een erkende vormingsorganisatie aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie.


Basiscursus 'Animator in het jeugdwerk'

De cel Jeugdvoorzieningen motiveert de 15- en 16-jarigen om de basiscursus 'Animator in het jeugdwerk' te volgen. Jongeren leren er de basistechnieken aan die ze nodig hebben als animator bij de gemeentelijke jeugdwerkingen (Speelpleinwerking, Kleuter- en kinderwerking en Tienerwerking) of als leider bij een jeugdbeweging.

Deelnemers leren onder andere omgaan met kinderen, creatieve activiteiten organiseren, speluitleg geven en ze krijgen een korte initiatie EHBO. 


Premie

  • 75% van de kosten voor het volgen van de kadervorming.
  • Maximum 150 euro per persoon, per jaar.
  • Uitbetaling maximum 2 maanden na de aanvraag.

Voorwaarden

  • Iedereen die inwoner van Aalter is en die kadervorming gevolgd heeft, zoals de basiscursus 'Animator in het jeugdwerk' en/of die werkzaam is bij een Aalters jeugdwerkinitiatief.
  • De kadervorming moet georganiseerd zijn door erkende jeugdverenigingen, erkende instellingen en verenigingen voor sociaal-cultureel vormingswerk of door de overheid.
  • Aanvraag is binnen 3 jaar na afloop van de kadervorming ingediend.

De cursussen die aansluiten bij een beroepsopleiding of die uitsluitend de opleiding of vervolmaking in een sporttak beogen, komen niet in aanmerking voor deze premie.


Erkende vormingsorganisaties

Erkende vormingsorganisaties geven korte en meerdaagse cursussen en workshops om (basis)vaardigheden aan te leren aan jongeren die activiteiten voor kinderen willen begeleiden. Dit zijn de organisaties die een basiscursus en andere vormingen aanbieden. Ze zijn erkend door de Vlaamse overheid. 

Wie een cursus volgt bij een erkende vormingsorganisatie kan in aanmerking komen voor een premie 'Individuele Kadervorming' van het gemeentebestuur.