Voedselpakketten

Als je een beperkt inkomen, schulden of andere problemen hebt en je niet kan voorzien in de basisbehoeften (van je gezin), dan kan je een voedselpakket aanvragen. Om deze voedselpakketten te voorzien werken we samen met vzw De Toevlucht. vzw De Toevlucht ontvangt voedingswaren via het Fonds voor Europese steun aan de meest behoeftigen (FEAD).

Let wel op het verlenen van een voedselpakket is een tijdelijke oplossing.

Voorwaarden

  • Je bent inwoner van Aalter.
  • Je bent bereid om begeleid te worden door het OCMW.
  • Je bent behoeftig en leidt geen menswaardig leven.
  • Er mag geen financiële reserve zijn.
  • Je bent bereid om een inspanning te leveren om jouw inkomen te verhogen.

Hoe aanvragen?

Je persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst.

De maatschappelijk assistent onderzoekt of je aan de voorwaarden voldoet en of er een financiële tussenkomst mogelijk is.

Meebrengen

Bij elke aanvraag leg je de bewijsstukken voor van de inkomsten en uitgaven, waaronder de rekeninguittreksels en een overzicht van je kosten van de laatste 6 maanden.

Wat is het FEAD?

“Dankzij het Fonds voor Europese steun aan de meest behoeftigen (FEAD) ontvangt België via de Europese Unie middelen om voedselhulp en/of materiële steun aan te bieden aan deze personen. De POD Maatschappelijke Integratie beheert ongeveer 88 miljoen euro voor de programmatieperiode 2014-2020, in samenwerking met zijn partners. Met de steun van dit Fonds levert de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks aan ongeveer 358 OCMW's en 419 verenigingen - in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land - producten die gratis verdeeld worden aan de meest behoeftigen in gans België. Deze materiële steun moet vergezeld zijn van maatregelen tot maatschappelijke integratie, meer bepaald diensten voor advies en bijstand die tot doel hebben om de persoon uit de armoede te helpen.”