Voedselpakketten (Sociale Kruidenier)

Als je een beperkt inkomen, schulden of andere problemen hebt en je niet kan voorzien in de basisbehoeften (van je gezin), dan kan je een voedselpakket aanvragen. Om deze voedselpakketten te voorzien werken we samen met de Sociale Kruidenier van vzw De Toevlucht.

Let wel op het verlenen van een voedselpakket is een tijdelijke oplossing.


Voorwaarden

  • Je bent inwoner van Aalter.
  • Je bent bereid om begeleid te worden door het OCMW.
  • Je bent behoeftig en leidt geen menswaardig leven.
  • Er mag geen financiële reserve zijn.
  • Je bent bereid om een inspanning te leveren om jouw inkomen te verhogen.

Hoe aanvragen?

Je persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst.

De maatschappelijk assistent onderzoekt of je aan de voorwaarden voldoet en of er een financiële tussenkomst mogelijk is.


Meebrengen

Bij elke aanvraag leg je de bewijsstukken voor van de inkomsten en uitgaven, waaronder de rekeninguittreksels en een overzicht van je kosten van de laatste 6 maanden.