Aanvullende steun

In een aantal situaties waarbij het inkomen ontoereikend is, kan het OCMW een aanvullende financiële steun toekennen. Deze steunverlening is geen automatisch recht, elke aanvraag wordt individueel behandeld door het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Volgende vormen van aanvullende financiële steun zijn mogelijk:

  • Tussenkomst in┬áde medicatie;
  • Begrafeniskosten;
  • Participatie en Sociale Activering;
  • Tegemoetkoming in de huur;
  • ... .

Het OCMW kan een handje toesteken door een financiële steun toe te kennen, al dan niet terug vorderbaar.

Als je jou bevindt in een dringende noodsituatie, kan je een dringende steun aanvragen. Je kan enkel een dringende steun krijgen voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer je geen geld meer hebt om eten te kopen. Een dringende steun is een éénmalige (financiële) steun.

Wat doen we?

De maatschappelijk werk(st)er van de sociale dienst verricht een sociaal en financieel onderzoek en formuleert een voorstel aan het BCSD betreffende al dan niet toekenning van de steun. De financiële steun kan éénmalig toegekend worden of voor een aantal maanden.

Hoe aanvragen?

Zich persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst.
Je kan (telefonisch) een afspraak maken.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart.
  • Overzicht van inkomen, vaste kosten, schulden, enz.
  • Bewijs van inkomen van alle personen die samenleven.