Tussenkomst medische, paramedische, verplegings- en farmaceutische kosten

Bedrag

Het bedrag van de toelage bedraagt maximum 150 euro per maand en wordt individueel bepaald na een sociaal en financieel onderzoek. 

Voorwaarden 

 • Je bent een inwoner van Aalter.
 • Je hebt een beperkt inkomen.
 • Je hebt geen financiële reserve.
 • Je bent bereid om in begeleiding te komen in het OCMW.
 • Je mag in jouw enige eigendom wonen in België en je mag geen andere eigendommen hebben in het buitenland.
 • Je bent bereid om inspanningen te leveren om jouw inkomen te verhogen. 

Specifieke bepalingen

 • Enkel voorgeschreven medicatie van geneesheer komen in aanmerking voor de tussenkomst.
 • Anticonceptie zonder voorschrift wordt ook ten laste genomen.
 • De tussenkomst is reeds beperkt tot 75% van de maandelijkse kost bij de apotheker.
 • Je kan voorafgaand voor de behandelingen (geen jaarlijkse controle en esthetische behandeling en/of éénmalige afspraken) van de tandarts een tussenkomst aanvragen in het OCMW.
 • Indien je onvoldoende hulp ervaart door de eerstelijnspsycholoog, kan het OCMW tussenkomen in de sessies van psychologen in het reguliere netwerk. Dit kan voor maximum 6 sessies per maand en maximum 40 euro per sessie. 

Hoe aanvragen? 

Je persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst.

De maatschappelijk assistent onderzoekt of je aan de voorwaarden voldoet en of er een financiële tussenkomst mogelijk is.

Meebrengen

 • bewijzen van inkomsten en uitgaven van de afgelopen 6 maanden
 • bewijsstukken van aankopen van voorgeschreven medicatie van de afgelopen 6 maanden; dit kan aangevraagd worden bij de apotheek