Aangifte van een adreswijziging

Geef je nieuwe adres door

Maak een afspraak


Als je verhuisd bent, heb je 8 werkdagen de tijd om je nieuw adres te melden bij het gemeentebestuur. De wijkagent komt ter plaatse kijken of je effectief op het adres woont. Na een positieve vaststelling krijg je een uitnodiging om het adres op je identiteitskaart definitief te laten wijzigen. Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

 • Iedereen die 18 jaar of ouder is, mag zelf de verhuizing doorgeven.
 • Ouders of voogden geven de verhuizing van hun minderjarige kinderen door.
 • Meerderjarige gezinsleden mogen jouw verhuizing doorgeven. Ze hebben dan wel je identiteitskaart nodig.
 • Je kan de verhuizing pas doorgeven als je effectief verhuisd bent.

Hoe melden?

 • Online, via het e-loket.
 • In het gemeentehuis, maak hiervoor een afspraak. 

Wat meebrengen?

 • Elektronische identiteitskaart van alle gezinsleden.
 • Pincode om de chip te updaten.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten volgende documenten worden meegebracht:

 • het wederzijds akkoord van de ouders
 • de gerechtelijke beslissing
 • de notariële akte.

Prijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.


Controle van domicilie 

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op het nieuwe adres en word je uitgenodigd om jouw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.


Wie moet je zelf verwittigen?

 • VDAB en ACTIRIS (als je werkzoekende bent)
 • werkgever
 • nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
 • kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of internetprovider
 • bank en verzekeringsmaatschappij(en)
 • distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • verenigingen waarvan je lid bent
 • firma's waarvan je een klantenkaart hebt

Wie moet je niet inlichten?

Volgende diensten worden automatisch ingelicht van de adreswijziging (eens dit officieel is):

 • Sociale zekerheidsinstellingen
 • Kinderbijslagfonds
 • Ziekenfonds
 • OCMW
 • Arbeidsongevallenverzekeraars
 • Kassen voor jaarlijkse vakantie
 • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • Kind en Gezin
 • VDAB en ACTIRIS

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en). Het wordt automatisch aangepast in de databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.


Verhuizen naar het buitenland

Wie voor langere tijd of definitief naar het buitenland verhuist, moet hiervan aangifte doen aan het loket in het gemeentehuis. Je doet dit best zo dicht mogelijk bij de datum van vertrek. Met het bewijs van je aangifte, het formulier Model 8, kan je je aanmelden in het consulaat of bij de ambassade in het land van bestemming.

Wil je vooraf informatie inwinnen, dan kan je terecht bij de stichting Vlamingen in de Wereld.