Verhuizen

Geef je nieuwe adres door

Maak een afspraak

Als je verhuisd bent, heb je 8 werkdagen de tijd om je nieuw adres te melden bij het gemeentebestuur. De wijkagent komt ter plaatse kijken of je effectief op het adres woont. Na een positieve vaststelling krijg je een uitnodiging om het adres op je identiteitskaart definitief te laten wijzigen.

Wie kan dit melden?

 • Iedereen die 18 jaar of ouder is, mag zelf de verhuizing doorgeven.
 • Ouders of voogden geven de verhuizing van hun minderjarige kinderen door.
 • Meerderjarige gezinsleden mogen jouw verhuizing doorgeven. Ze hebben dan wel je identiteitskaart nodig.

Hoe melden?

 • Online, via het e-loket.
 • In het gemeentehuis, maak hiervoor een afspraak. 

Wat moet je meebrengen?

 • identiteitskaart van alle gezinsleden
 • pincode om de chip te updaten

Welke instanties moet je zelf nog verwittigen?

 • VDAB en ACTIRIS (als je werkzoekende bent)
 • werkgever
 • nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
 • kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of internetprovider
 • bank en verzekeringsmaatschappij(en)
 • distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • verenigingen waarvan je lid bent
 • firma's waarvan je een klantenkaart hebt

Wie moet je niet inlichten?

Volgende diensten worden automatisch ingelicht van de adreswijziging (eens dit officieel is):

 • Sociale zekerheidsinstellingen
 • Kinderbijslagfonds
 • Ziekenfonds
 • OCMW
 • Arbeidsongevallenverzekeraars
 • Kassen voor jaarlijkse vakantie
 • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • Kind en Gezin
 • VDAB en ACTIRIS

Moet het adres op het inschrijvingsbewijs van de wagen aangepast worden?

Nee, je nieuwe adres wordt automatisch aangepast in de databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het oude adres moet niet worden aangepast op het inschrijvingsbewijs. Bij controle van de autopapieren van de burger, zullen de controlediensten de databank van DIV consulteren voor het actuele adres.

Verhuizen naar het buitenland

Wie voor langere tijd of definitief naar het buitenland verhuist, moet hiervan aangifte doen aan het loket in het gemeentehuis. Je doet dit best zo dicht mogelijk bij de datum van vertrek. Met het bewijs van je aangifte, het formulier Model 8, kan je je aanmelden in het consulaat of bij de ambassade in het land van bestemming.

Wil je vooraf informatie inwinnen, dan kan je terecht bij de stichting Vlamingen in de Wereld.