Veel gestelde vragen

 

thema
vragen
antwoorden

Opleiding

Moet ik mij elk schooljaar opnieuw inschrijven?  Ja, de inschrijving geldt telkens maar voor 1 schooljaar.
Opleiding Ik ben al student aan de academie, krijg ik volgend schooljaar voor mijn individuele les (vb. instrument) voorrang op nieuwe leerlingen, zodat ik zeker ben van mijn plaats bij mijn favoriete leerkracht? Ja, er is voorrang voor bestaande leerlingen t.e.m. 30 juni 2023. Na die datum geldt de voorrang niet meer. Nieuwe leerlingen kunnen zich wel al voor 30 juni inschrijven, maar blijven tot dan (ingeschreven) op de wachtlijst staan. 
Je moet wel online inschrijven en betalen, dan pas is je inschrijving definitief. Maak voor alle zekerheid nu al afspraken i.v.m. je lesuur bij je leerkracht individueel vak (= instrument – woordlab – theater – verteltheater/stemregie…) 
Opleiding Mag ik al les volgen vanaf 1 september en me pas inschrijven op 30 september? Je kan in- en uitschrijven t.e.m. 30 september.
Er zijn 2 proeflessen toegestaan in september. Let wel: als je zeker wil zijn van een plaats in een bepaalde klas ben je beter om eerst al in te schrijven + te betalen. Lukt het niet, dan kunnen we t.e.m. 30 september terug betalen.
Opleiding Zijn er maximum groepsgroottes voor klassikale vakken? Ja, voor alle klassikale vakken (zie de vakken in document ‘lessenroosters’) zijn er maxima.
Als de lijst voor een bepaald lesuur vol is, dan kan je kiezen uit een ander lesmoment, of kom je op een wachtlijst terecht.
Is een klas volzet dan kan je best online inschrijven voor een andere klas die het dichtst aanleunt bij je voorkeur en bij die inschrijving in het vakje ‘Eventuele opmerking’ uw voorkeur kenbaar maken. Je krijgt dan bericht van zodra duidelijk is of er een plaats vrij komt in uw voorkeur klas of als er al dan niet een bijkomend uur wordt ingericht.
Opleiding Kan ik twee of drie domeinen tegelijkertijd volgen?

Ja, dat is mogelijk.
De drie domeinen die de academie in Aalter kan aanbieden zijn Muziek, Woord en Dans.

Je betaalt per domein apart, maar voor het 2de en 3de domein krijg je reductie indien je jonger bent dan 18 jaar. Volwassenen betalen per domein altijd het volledige bedrag.

Opleiding Als ik verschillende domeinen wil volgen moeten die in dezelfde academie doorgaan of mag ik het ene domein in academie X en een ander domein in academie Y volgen?

Ja, je mag het ene domein in academie X en een ander domein in academie Y volgen. Je betaalt 1 keer het volledige inschrijvingsgeld, voor het tweede domein het verminderd tarief. Bewijslast ligt bij de leerling!
Opleiding Kan ik mijn lessen voor één bepaald domein in twee verschillende academies volgen? Ja, je bent dan een 50% leerling. Je kan de vakken van één opleidingsjaar verdelen over twee academies. Je betaalt je inschrijvingsgeld in één academie, maar volgt les in twee academies. Dit kan zowel in het domein Muziek, Woord als Dans.

Let wel: dit is geen recht. Je hebt de toestemming van beide directies nodig!

(vb. domein muziek: muziekatelier in academie Aalter / instrument in Academie Tielt)

Opleiding Kan ik mij in twee academies tegelijkertijd inschrijven voor dezelfde opleiding / cursussen? Neen, jouw opleiding is slechts éénmaal financierbaar binnen het volledige net van het Deeltijds Kunstonderwijs.

(vb. in het domein woord: woordatelier 2.3 volgen in academie Aalter en nog eens diezelfde opleiding (woordatelier 2.3) in academie Eeklo. Dit kan NIET)

Opleiding Kan ik een 2de instrument volgen? Ja, in de academie in Aalter kan dit pas vanaf het moment dat je met je eerste instrument start in de 4de graad!
Het kan wel enkel als er plaats over is in het uurrooster van de desbetreffende instrumentleerkracht.
Bij het online inschrijven noteer je je vraag in het vakje ‘Eventuele opmerking’, en begin oktober krijg je hierover bericht.

Opleiding Als ik pianoles volg, moet ik dan thuis een piano/ orgel hebben? Ja, het is noodzakelijk om thuis te oefenen.
Voor piano is een akoestische buffetpiano een goede optie. Voor orgel kan een digitaal keyboard ook, maar wel met een volledig klavier (88 toetsen).
Bij de aanschaf van een instrument overleg je dit best met je instrumentleerkracht.
Er bestaat in veel winkels een gunstig huur- of huur&koop systeem. Informeer bij je leerkracht.

Opleiding Inschrijven als ‘repliek’ leerling in groepsmusiceren, koor, theater, dans, kan dat? Ja, dit kan. Leerlingen die al hun volledige loopbaan in een academie hebben doorlopen, kunnen wel nog meespelen, meezingen of -dansen in een orkest, koor, theater- of dansgroep van de academie.

Hiervoor wordt een inschrijvingsgeld van €88 gevraagd.

Opleiding Kan ik muziek blijven studeren aan de academie na het doorlopen van mijn loopbaan, dus na 4.3? Als je het traject van alle graden (t.e.m. 4.3) hebt doorlopen, kan je datzelfde traject niet nogmaals doorlopen voor hetzelfde instrument binnen hetzelfde genre (in Aalter enkel klassiek).

Er zijn wel meerdere mogelijkheden om verder te studeren:

1/ Je kan nog 2 jaar specialisatie volgen.

2/ Als je de afstudeerrichting 'vertolkend muzikant - klassiek' gevolgd hebt kan je hetzelfde instrument vanaf de 4.1 nog eens volgen in de afstudeerrichting 'creërend muzikant - klassiek' en omgekeerd.

3/ Je wil een ander instrument leren? Geen enkel probleem, je kan van start met vrijstellingen voor de reeds gevolgde vakken waarvoor je eerder slaagde. 

Opleiding Kan ik Woord blijven studeren aan de academie na het doorlopen van mijn loopbaan? 1/ Je kan nog 2 jaar specialisatie volgen in dezelfde optie. Hiervoor moeten er wel voldoende leerlingen zijn. 

2/ Je kan in de 4e graad de andere optie volgen dan de reeds gevolgde optie.

In Aalter bieden we de opties ‘Speltheater’ en ‘Verteltheater’ aan. In het schooljaar 2023-2024 komt enkel 'Verteltheater' aan bod in de specialisatiegraad.

Opleiding Kan ik Dans blijven studeren aan de academie na het doorlopen van mijn loopbaan? In Aalter bieden we momenteel enkel de optie Hedendaagse dans aan en is de 4de graad in oprichting.
Leerlingen die afstudeerden als 'eigen of vrije leerlingen' kunnen, na overleg met de dansdocenten verder dansen in ‘ArtA’A Dance Company’ of het extra keuzevak ‘Extra klassiek’.

Opleiding Wat als ik niet slaag op het einde van een jaar? Dit kan uiteraard gebeuren door diverse omstandigheden. Je kan altijd bij de directeur terecht en samen met je leerkrachten zoeken naar oplossingen.
Opleiding Wat is alternatieve leercontext? (ALC) Leerlingen muziek die starten in de derde graad volgen 1 uur per week groepsmusiceren. Zij die lid zijn van een muziekvereniging kunnen die les groepsmusiceren laten vervangen door op regelmatige basis de repetities en optredens van hun vereniging bij te wonen. In Academie Aalter kan dit pas vanaf 3.2
ALC kan enkel in muziekverenigingen en koren die een contract hebben met de Academie Muziek, Woord en Dans – Aalter.
Opleiding Moet ik alle vakken volgen waarvoor ik inschrijf? Alle verplichte vakken dienen gevolgd te worden. Leerlingen die een vak, waarvoor ze geen vrijstelling kregen, niet volgen of onvoldoende aanwezig zijn, worden geschrapt voor het volledige pakket.
Opleiding Kan ik een verplicht vak vervangen door ‘extra keuzevak’? Nee, elke opleiding heeft een aantal verplichte vakken. Die moet je volgen of je kan een vrijstelling aanvragen op basis van verworven competenties. Een 'extra keuzevak' is een vak dat je aan je opleiding toevoegt, naast de verplichte vakken.

Instrument huren

Kan ik een instrument huren via de academie?

Ja, het aanbod is afhankelijk van de beschikbaarheid.
Welke instrumenten je kan huren, de huurprijs en beschikbaarheid is afhankelijk van de categorie waartoe het instrument behoort! 
Instrument huren

Wanneer wordt mijn instrument hersteld door de academie en wanneer moet ik zelf betalen voor een herstelling?

De blazers worden verhuurd zonder mondstuk, rietbinder, rieten en beschermkap (couvre bec). De kopers zonder mondstuk. Strijkers worden wel besnaard verhuurd.
Alle instrumenten worden verhuurd met beschermkist of hoes. 

1/ Het vervangen van snaren is ten laste van de huurder

2/ Beschadiging van het instrument of de beschermkist/hoes veroorzaakt door normaal gebruik: Een door het gemeentebestuur aangestelde hersteller verzorgt de reparaties. Het is niet toegelaten zelf herstellingen uit te voeren of zelf een hersteller te kiezen. Het schoolbestuur betaalt de herstelling. Indien beschikbaar krijgt de leerling een vervanginstrument.

3/ Beschadiging veroorzaakt anders dan door normaal gebruik (laten vallen, ...): Een door het gemeentebestuur aangestelde hersteller verzorgt de reparaties. Het is niet toegelaten zelf herstellingen uit te voeren of zelf een hersteller te kiezen. De herstelkosten tot en met €150,00 euro zijn altijd ten laste van de huurder. Indien beschikbaar krijgt de leerling in de tussenliggende tijd een vervanginstrument.

Instrument huren

Wanneer moet ik mijn instrument terug indienen?

1/ Leerlingen die geen instrument meer willen huren voor het volgend schooljaar brengen dit binnen uiterlijk op 30 juni.

2/ Wie de lessen stopzet tijdens het schooljaar dient onmiddellijk het instrument in bij de leerkracht of secretariaat. Huurgeld kan in deze niet teruggevorderd worden. 

Inschrijven

Vanaf wanneer kan ik mij inschrijven voor het schooljaar 2023-2024

Dit kan vanaf 1 juni 2023 om 9.00 u. Inschrijven kan enkel online. Dit kan je thuis doen, maar kan ook met de publieke pc’s in ArtA’A. Elke werkdag van 9.00 u tot sluitingstijd van de bib of tijdens de infomomenten.
Inschrijven kan t.e.m. 30 september 2023 (of tot de klassen volzet zijn).

De academie organiseert info- en kennismakingsmomenten:

Inschrijven Ik wil opnieuw starten met een opleiding volgen in DKO. Waar moet ik rekening mee houden?

 

1/ Bezorg ons diploma’s of getuigschriften van relevante DKO opleidingen de je hebt gevolgd

2/ Als je al eerder les volgde in een academie voor Muziek, Woord of Dans, in dezelfde optie als waarin je opnieuw wil starten, dan moet je ons dit melden en ons de resultaten ervan bezorgen

3/ Ben je dit schooljaar ingeschreven in een andere academie voor Muziek, Woord of Dans, dan moet je dit zeker melden bij je inschrijving!

Inschrijven

Kunnen de uren van de klassikale vakken nog wijzigen?

Ja, dit kan, maar is uitzonderlijk. Elke aanpassing wordt op de site weergegeven via het luikje ‘lessenroosters 2023-2024’ en zal daar duidelijk aangeduid zijn met: bovenaan de vermelding van de nieuwe versie + datum en onder het lessenrooster wat er aangepast werd.

Inschrijven

Kan ik of mijn kind een proefles volgen?

Ja, dit kan in september voor een aantal cursussen (eind augustus zijn data beschikbaar. Voor een overzicht van de proeflessen neem je best contact op met het secretariaat. 

Inschrijven  Kan ik zomaar aansluiten bij mijn leeftijd?

 

Wie zijn of haar basiscompetenties niet kan aantonen voor een bepaalde graad en jaar, kan werken met een toelatingsperiode.
Na het slagen voor een proef of toelatingsperiode voor de bewuste graad en jaar kan de leerling instromen op leeftijd. De leerkracht en de directeur beslissen tegen 1 oktober of de leerling in de cursus verder kan. 

Het is echter niet altijd mogelijk om met een toelatingsproef/-periode te werken. Elke graad heeft zijn wettelijk bepaalde instapleeftijd waaraan de leerling moet voldoen.
Zie de beginleeftijden bij de lessenroosters van de klassikale vakken 'lessenroosters 2023-2024.

Inschrijven Is er in de academie plaats voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?  Ja, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen speciale begeleiding (IAC) krijgen in het Deeltijds Kunstonderwijs. Hoe het zorgbeleid in onze academie werkt kan je navragen bij de directeur of het secretariaat. 

Tijdens de inschrijvingsperiode vraag je om toegelaten te worden tot de zorgklas. Die vraag kan je stellen aan de directeur of via het vakje 'Extra opmerking' bij het online inschrijven. Voor IAC is een erkend attest nodig. De aangepaste lessen starten vanaf de moment van goedkeuring.

Ook kunnen leerlingen 'Muziekatelier' die door omstandigheden achterstand hebben opgelopen gedurende enkele lessen terecht in de ‘taakklas’. De aanvraag hiervoor verloopt via de vakleerkracht.

  Mijn kind is ingeschreven voor de muzieklessen in 2.1 (8 jaar). Kan hij/zij vanaf 1 september al een instrument kiezen?

Nee, alle kindjes die inschrijven voor een muziekopleiding in 2.1 (8 jaar) kunnen bij de online inschrijving enkel voor het klassikale vak muziekatelier een klaskeuze maken. Voor de instrumentkeuze wachten ze tot na de instrumentenvoorstelling op 16 september 2023. Alle kinderen muziekatelier 2.1 worden hierop uitgenodigd. Nadat ze kennis hebben gemaakt met alle instrumenten kunnen ze hun keuze doorgeven en worden zij ingepland en gecontacteerd door de instrumentleerkracht.

Inschrijvingsgeld

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld voor mijn opleiding?

De bedragen worden elk jaar door het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap aangepast aan de index van februari, afgerond naar de hogere eenheid.

De tarieven vind je hier.

Inschrijvingsgeld Ik ben geboren tussen september en december van het lopend burgerlijk jaar, wat is de leeftijdsgrens als ik in juni inschrijf en betaal voor het volgend schooljaar?  Voor de leeftijdsgrens wordt gekeken naar het geboortejaar. Het is dus steeds de leeftijd op 31/12 die geldt als inschrijvingsleeftijd. Zie geboortejaren op de documenten ‘Lessenroosters 2023-2024’,
Inschrijvingsgeld Hebben ik en/of mijn kind recht op een verminderd tarief? Er zijn verschillende redenen waarbij je een vermindering kan krijgen: 

1/ De korting is in een aantal gevallen gebonden aan een attest. Dit attest moet in het bezit van de academie zijn vooraleer de korting wordt toegestaan. Wil je zeker zijn van je inschrijving maar je kan het attest nog niet voorleggen, betaal dan het volledige bedrag. Bij koppeling van het juiste attest krijg je het verschil teruggestort. 
Welke kortingen er mogelijk zijn en welke attesten daarbij horen is te vinden onder:
https://www.aalter.be/inschrijvingsgeld-2023-2024

2/ Volg je les in verschillende academies en betaalde je in de andere academie het volledige bedrag, dan moet je zelf het bewijs van inschrijving EN betaling in onze academie voorleggen vooraleer de vermindering wordt aangerekend. Het initiatief is hier aan de betrokken leerling! Omgekeerd geldt dezelfde werkwijze.

3/ Indien je een broer of zus hebt die les volgt in een andere academie wordt dezelfde werkwijze als in puntje 2 aangehouden.

4/ Volgen ouder en kind les in dezelfde academie of in verschillende academies, dan betaalt de ouder altijd het volledige bedrag en het kind de reductie. Ook hier een bewijs van inschrijving + betaling van het volledige bedrag.

5/ Volg je 2 of 3 domeinen tegelijkertijd dan betaal je per domein, maar voor het 2de en eventueel het 3de domein krijg je reductie als je jonger bent dan 18 jaar. Volwassenen betalen per domein altijd het volledige bedrag.

6/ Afgestudeerden die nog willen meespelen in groepsmusiceren of koor, theater- of dansgroep (= repliek) betalen een jaarlijkse bijdrage van 88 euro.

Het inschrijvingsgeld moet betaald zijn voor 30 september van het lopend jaar, alsook de nodige attesten moeten ten laatste op 30 september gekoppeld zijn aan de betrokken leerling(en).

Is het attest er op 30 september niet dan moet men het volledige bedrag betalen!

Is het inschrijvingsgeld (volledig of gedeeltelijk) op 30 september niet betaald, dan is men niet ingeschreven.

Inschrijvingsgeld

Is het inschrijvingsgeld fiscaal aftrekbaar?

JA, ENKEL INDIEN je kind jonger dan 14 jaar is (op 31 december van het lopend burgerlijk jaar). Het inschrijvingsgeld DKO is dan fiscaal aftrekbaar als kost voor kinderopvang.
U krijgt het attest automatisch toegestuurd via ‘mijnacademie’, eind februari/ begin maart.
Inschrijvingsgeld

Kan ik een attest van het ziekenfonds laten invullen om een premie krijgen?

Ja, een blanco document (sport) kan je krijgen bij uw ziekenfonds. Dit kan je laten invullen door een secretariaatsmedewerker en terug indienen bij uw ziekenfonds. Let wel: dit kan enkel voor de dansleerlingen.

Inschrijvingsgeld

Stel dat ik mijn opleiding wil annuleren, krijg ik dan mijn inschrijvingsgeld terug?

Wij begrijpen dat het soms, wegens omstandigheden, onmogelijk kan zijn om je geplande opleiding aan onze Academie te volgen. Als je ons dit laat weten voor 30 september, betalen wij je het inschrijvingsgeld terug. Nadien kan dat niet meer.

Schoolorganisatie

Kan mijn kind met een georganiseerde rang naar ArtA’A in Aalter?

Ja, onmiddellijk na schooltijd voorziet de academie een rang vanaf ‘De Beuk’ naar ArtA’A. De kinderen van ‘Emmaus’ komen met een eigen rang tot aan het kruispunt Kouter/Stationsstraat en worden daar opgepikt door de Academie. Rang: onmiddellijk na schooltijd op maandag - dinsdag – donderdag en vrijdag. Op maandag worden de kinderen op Emmaüs afgehaald om 16.00 u.

Schoolorganisatie

Kan mijn kind met een georganiseerde rang naar KUMA in Maldegem?

Ja, op maandag en dinsdag komt de rang van de dagschool tot aan De Ark 2. De toezichtster van de academie begeleidt de leerlingen verder naar KUMA.
Schoolorganisatie

Kan mijn kind met de georganiseerde rang naar het Portaal in Ruiselede?

Ja, op maandag en vrijdag komt de rang van de dagschool tot aan de markt. De toezichtster van de academie begeleidt de leerlingen verder naar het Portaal.