Veel gestelde vragen

thema

vragen

antwoorden

Opleiding

Moet ik mij elk schooljaar opnieuw inschrijven?  Ja, de inschrijving geldt telkens maar voor 1 schooljaar.
Opleiding Ik ben al student aan de academie, krijg ik volgend schooljaar voor mijn individuele les (vb. instrument) voorrang op nieuwe leerlingen, zodat ik zeker ben van mijn plaats bij mijn favoriete leerkracht? Ja, er is voorrang voor bestaande leerlingen t.e.m. 30 juni 2024. Na die datum geldt de voorrang niet meer. Nieuwe leerlingen kunnen zich wel al voor 30 juni inschrijven, maar blijven tot dan (ingeschreven) op de wachtlijst staan. 
Je moet wel online inschrijven en betalen, dan pas is je inschrijving definitief. Maak voor alle zekerheid nu al afspraken i.v.m. de lessen bij je leerkracht individueel vak (= instrument – woordlab – theater – verteltheater/stemregie …) 
Opleiding Mag ik al les volgen vanaf 1 september en me pas inschrijven op 30 september? Je kan in- en uitschrijven t.e.m. 30 september. Er zijn proeflessen toegestaan in september. Let wel: als je zeker wil zijn van een plaats in een bepaalde klas ben je beter om eerst al in te schrijven + te betalen. Lukt het niet, dan kunnen we t.e.m. 30 september terugbetalen.
Opleiding Zijn er maximum groepsgroottes voor klassikale vakken? Ja, voor alle klassikale vakken zijn er maxima. Als de lijst voor een bepaald lesuur vol is, dan kan je kiezen uit een ander lesmoment, of kom je op een wachtlijst terecht. Is een klas volzet dan kan je best online inschrijven voor een andere klas die het dichtst aanleunt bij je voorkeur en bij die inschrijving in het vakje ‘Eventuele opmerking’ uw voorkeur kenbaar maken. Je krijgt dan bericht van zodra duidelijk is of er een plaats vrij komt in uw voorkeur klas of als er al dan niet een bijkomend uur wordt ingericht.
Opleiding Kan ik twee of drie domeinen tegelijkertijd volgen?

Ja, dat is mogelijk. De drie domeinen die de Academie in Aalter kan aanbieden zijn muziek, woord en dans. Je betaalt per domein apart, maar voor het 2de en 3de domein krijg je reductie indien je jonger bent dan 18 jaar. Volwassenen betalen per domein altijd het volledige bedrag. Meer info over het inschrijvingsgeld in schooljaar 2024-2025 vind je hier.

Opleiding Als ik verschillende domeinen wil volgen moeten die in dezelfde academie doorgaan of mag ik het ene domein in academie X en een ander domein in academie Y volgen?

Ja, je mag het ene domein in academie X en een ander domein in academie Y volgen. Je betaalt 1 keer het volledige inschrijvingsgeld, voor het tweede domein het verminderd tarief. Bewijslast ligt bij de leerling!
Opleiding Kan ik mijn lessen voor één bepaald domein in twee verschillende academies volgen? Ja, je bent dan een 50%-leerling. Je kan de vakken van één opleidingsjaar verdelen over twee academies. Je betaalt je inschrijvingsgeld in één academie, maar volgt les in twee academies. Dit kan zowel in het domein Muziek, Woord als Dans. Let wel: dit is geen recht. Je hebt de toestemming van beide directies nodig!

(bv. domein muziek: muziekatelier in Academie Aalter/instrument in Academie Tielt)

Opleiding Kan ik mij in twee academies tegelijkertijd inschrijven voor dezelfde opleiding/cursussen? Neen, jouw opleiding is slechts eenmaal financierbaar binnen het volledige net van het Deeltijds Kunstonderwijs.

(bv. in het domein woord: woordatelier 2.3 volgen in Academie Aalter en nog eens diezelfde opleiding (woordatelier 2.3) in Academie Eeklo. Dit kan NIET.)

Opleiding Kan ik een 2de instrument volgen? Ja, in de Academie in Aalter kan dit pas vanaf het moment dat je met je eerste instrument start in de 4de graad!
Het kan wel enkel als er plaats over is in het uurrooster van de desbetreffende instrumentleerkracht. Bij het online inschrijven noteer je je vraag in het vakje ‘eventuele opmerking’, en begin oktober krijg je hierover bericht.
Opleiding Als ik pianoles volg, moet ik dan thuis een piano/ orgel hebben? Ja, het is noodzakelijk om thuis te oefenen. Voor piano is een akoestische buffetpiano een goede optie. Voor orgel kan een digitaal keyboard ook, maar wel met een volledig klavier (88 toetsen).
Bij de aanschaf van een instrument overleg je dit best met je instrumentleerkracht. Er bestaat in veel winkels een gunstig huur- of huurkoopsysteem. Informeer bij je leerkracht.
Opleiding Inschrijven als ‘repliek’ leerling in groepsmusiceren, koor, theater, dans, kan dat? Ja, dit kan. Leerlingen die al hun volledige loopbaan in een academie hebben doorlopen, kunnen wel nog meespelen, meezingen of -dansen in een orkest, koor, theater- of dansgroep van de Academie.

Hiervoor wordt een inschrijvingsgeld van 83,00 gevraagd, met een extra forfaitaire bijdrage van 7,00 euro die de kosten van de administratie, de schoolagenda, didactisch materiaal ... dekt. Meer info over het inschrijvingsgeld in schooljaar 2024-2025 vind je hier.

Opleiding Kan ik muziek blijven studeren aan de Academie na het doorlopen van mijn loopbaan, dus na 4.3? Als je het traject van alle graden (t.e.m. 4.3) hebt doorlopen, kan je datzelfde traject niet nogmaals doorlopen voor hetzelfde instrument binnen hetzelfde genre (in Aalter enkel klassiek).

Er zijn wel meerdere mogelijkheden om verder te studeren:

1) Je kan nog 2 jaar specialisatie volgen.

2) Als je de afstudeerrichting 'vertolkend muzikant - klassiek' gevolgd hebt kan je hetzelfde instrument vanaf 4.1 nog eens volgen in de afstudeerrichting 'creërend muzikant - klassiek' en omgekeerd.

3) Je wil een ander instrument leren? Geen enkel probleem, je kan van start met vrijstellingen voor de reeds gevolgde vakken waarvoor je eerder slaagde. 

Opleiding Kan ik woord blijven studeren aan de Academie na het doorlopen van mijn loopbaan? 1) Je kan nog 2 jaar specialisatie volgen in dezelfde optie. Hiervoor moeten er wel voldoende leerlingen zijn. 

2) Je kan in de 4de graad de andere optie volgen dan de reeds gevolgde optie.

In Aalter bieden we de opties ‘Speltheater’ en ‘Verteltheater’ aan.

Opleiding Kan ik dans blijven studeren aan de academie na het doorlopen van mijn loopbaan? In Aalter bieden we momenteel enkel de optie Hedendaagse dans aan en is de 4de graad in oprichting. Leerlingen die afstudeerden, na overleg met de dansdocenten verder dansen in ‘ArtA’A Dance Company’ of het extra keuzevak ‘Extra klassiek’.

Opleiding Wat als ik niet slaag op het einde van een jaar? Dit kan uiteraard gebeuren door diverse omstandigheden. Je kan altijd bij de directeur terecht en samen met je leerkrachten zoeken naar oplossingen.
Opleiding Wat is alternatieve leercontext? (ALC) Leerlingen muziek die starten in de 3de graad volgen 1 uur per week groepsmusiceren. Zij die lid zijn van een muziekvereniging kunnen die les groepsmusiceren laten vervangen door op regelmatige basis de repetities en optredens van hun vereniging bij te wonen. In Academie Aalter kan dit pas vanaf 3.2. ALC kan enkel in muziekverenigingen en koren die een contract hebben met de Academie.
Opleiding Moet ik alle vakken volgen waarvoor ik inschrijf? Alle verplichte vakken dienen gevolgd te worden. Leerlingen die een vak, waarvoor ze geen vrijstelling kregen, niet volgen of onvoldoende aanwezig zijn, worden geschrapt voor het volledige pakket.
Opleiding Kan ik een verplicht vak vervangen door ‘extra keuzevak’? Nee, elke opleiding heeft een aantal verplichte vakken. Die moet je volgen of je kan een vrijstelling aanvragen op basis van verworven competenties. Een 'extra keuzevak' is een vak dat je aan je opleiding toevoegt, naast de verplichte vakken.

Instrument huren

Kan ik een instrument huren via de academie?

Ja, het aanbod is afhankelijk van de beschikbaarheid. Welke instrumenten je kan huren, de huurprijs en beschikbaarheid is afhankelijk van de categorie waartoe het instrument behoort! 
Instrument huren

Wanneer wordt mijn instrument hersteld door de academie en wanneer moet ik zelf betalen voor een herstelling?

De blazers worden verhuurd zonder mondstuk, rietbinder, rieten en beschermkap (couvre bec), de kopers zonder mondstuk. Strijkers worden wel besnaard verhuurd.


Alle instrumenten worden verhuurd met beschermkist of hoes. 

1) Het vervangen van snaren is ten laste van de huurder.

2) Beschadiging van het instrument of de beschermkist/hoes veroorzaakt door normaal gebruik: Een door het gemeentebestuur aangestelde hersteller verzorgt de reparaties. Het is niet toegelaten zelf herstellingen uit te voeren of zelf een hersteller te kiezen. Het schoolbestuur betaalt de herstelling. Indien beschikbaar krijgt de leerling een vervanginstrument.

3) Beschadiging veroorzaakt anders dan door normaal gebruik (laten vallen ...): een door het gemeentebestuur aangestelde hersteller verzorgt de reparaties. Het is niet toegelaten zelf herstellingen uit te voeren of zelf een hersteller te kiezen. De herstelkosten tot en met 150,00 euro zijn altijd ten laste van de huurder. Indien beschikbaar krijgt de leerling in de tussenliggende tijd een vervanginstrument.

Instrument huren

Wanneer moet ik mijn instrument terug indienen?

1) Leerlingen die geen instrument meer willen huren voor het volgend schooljaar brengen dit binnen uiterlijk op 30 juni.

2) Wie de lessen stopzet tijdens het schooljaar dient onmiddellijk het instrument in bij de leerkracht of secretariaat. Huurgeld kan in deze niet teruggevorderd worden. 

Inschrijven

Vanaf wanneer kan ik mij inschrijven voor het nieuwe schooljaar? 

Dit kan vanaf 25 mei 2024 om 9.00 u. Inschrijven kan enkel online. Dit kan je thuis doen, maar kan ook met de publieke pc’s in ArtA’A. Elke werkdag van 9.00 u tot sluitingstijd van de bib of tijdens de infomomenten. Inschrijven kan t.e.m. 30 september 2024 (of tot de klassen volzet zijn).

Inschrijven Ik wil opnieuw starten met een opleiding volgen in DKO. Waar moet ik rekening mee houden?

 

1) Bezorg ons diploma’s of getuigschriften van relevante DKO-opleidingen die je hebt gevolgd.

2) Als je al eerder les volgde in een academie voor muziek, woord of dans, in dezelfde optie als waarin je opnieuw wil starten, dan moet je ons dit melden en ons de resultaten ervan bezorgen

3) Ben je dit schooljaar ingeschreven in een andere academie voor muziek, woord of dans, dan moet je dit zeker melden bij je inschrijving!

Inschrijven

Kunnen de uren van de klassikale vakken nog wijzigen?

Ja, dit kan, maar is uitzonderlijk. Elke aanpassing wordt op de site weergegeven via het luikje lessenroosters 2024-2025 en zal in de lessenroosters duidelijk aangeduid zijn met: bovenaan de vermelding van de nieuwe versie + datum en onder het lessenrooster wat er aangepast werd.

Inschrijven

Kan ik of mijn kind een proefles volgen?

Ja, dit kan in september voor een aantal cursussen (eind augustus zijn data beschikbaar). Voor een overzicht van de proeflessen check je best de website. 

Inschrijven  Kan ik zomaar aansluiten bij mijn leeftijd?

Wie zijn of haar basiscompetenties niet kan aantonen voor een bepaalde graad en jaar, kan werken met een toelatingsperiode. Na het slagen voor een proef of toelatingsperiode voor de bewuste graad en jaar kan de leerling instromen op leeftijd. De leerkracht en de directeur beslissen tegen 1 oktober of de leerling in de cursus verder kan. 

Het is echter niet altijd mogelijk om met een toelatingsproef/-periode te werken. Elke graad heeft zijn wettelijk bepaalde instapleeftijd waaraan de leerling moet voldoen: zie de beginleeftijden bij de lessenroosters van de klassikale vakken bij het luik lessenroosters 2024-2025.

Inschrijven Is er in de academie plaats voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?  Ja, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen speciale begeleiding (IAC) krijgen in het Deeltijds Kunstonderwijs. Hoe het zorgbeleid in onze academie werkt kan je navragen bij de directeur of het secretariaat. 

Tijdens de inschrijvingsperiode vraag je om toegelaten te worden tot de zorgklas. Die vraag kan je stellen aan de directeur of via het vakje 'Extra opmerking' bij het online inschrijven. Voor IAC is een erkend attest nodig. De aangepaste lessen starten vanaf de moment van goedkeuring.

Inschrijven Mijn kind is ingeschreven voor de muzieklessen in 2.1 (8 jaar). Kan hij/zij vanaf 1 september al een instrument kiezen?

Nee, alle kindjes die inschrijven voor een muziekopleiding in 2.1 (8 jaar) kunnen bij de online inschrijving enkel voor het klassikale vak muziekatelier een klaskeuze maken. Voor de instrumentkeuze wachten ze tot na de instrumentenvoorstelling op 14 september 2024. Alle kinderen muziekatelier 2.1 worden hierop uitgenodigd. Nadat ze kennis hebben gemaakt met alle instrumenten kunnen ze hun keuze doorgeven en worden zij ingepland en gecontacteerd door de instrumentleerkracht.

Inschrijvingsgeld

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld voor mijn opleiding?

De bedragen worden elk jaar door het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap aangepast aan de index van februari, afgerond naar de hogere eenheid. De huidige tarieven vind je bij het luik inschrijvingsgeld schooljaar 2024-2025.

Inschrijvingsgeld Ik ben geboren tussen september en december van het lopend burgerlijk jaar, wat is de leeftijdsgrens als ik in juni inschrijf en betaal voor het volgend schooljaar?  Voor de leeftijdsgrens wordt gekeken naar het geboortejaar. Het is dus steeds de leeftijd op 31/12 van het huidige schooljaar die geldt als inschrijvingsleeftijd: zie de geboortejaren die te vinden zijn in de lessenroosters onder het luik lessenroosters 2024-2025.
Inschrijvingsgeld Hebben ik en/of mijn kind recht op een verminderd tarief? Er zijn verschillende redenen waarbij je een vermindering kan krijgen. Meer info onder het luik inschrijvingsgeld schooljaar 2024-2025.
Inschrijvingsgeld Is het inschrijvingsgeld fiscaal aftrekbaar? JA, ENKEL INDIEN je kind jonger dan 14 jaar is (op 31 december van het lopend burgerlijk jaar). Het inschrijvingsgeld DKO is dan fiscaal aftrekbaar als kost voor kinderopvang.
U krijgt het attest automatisch toegestuurd via ‘mijnacademie’, eind februari/ begin maart.
Inschrijvingsgeld

Kan ik een attest van het ziekenfonds laten invullen om een premie krijgen?

Ja, een blanco document (sport) kan je krijgen bij uw ziekenfonds. Dit kan je laten invullen door een secretariaatsmedewerker en terug indienen bij uw ziekenfonds. Let wel: dit kan enkel voor de dansleerlingen.
Inschrijvingsgeld

Stel dat ik mijn opleiding wil annuleren, krijg ik dan mijn inschrijvingsgeld terug?

Wij begrijpen dat het soms, wegens omstandigheden, onmogelijk kan zijn om je geplande opleiding aan onze Academie te volgen. Als je ons dit laat weten voor 30 september, betalen wij je het inschrijvingsgeld terug. Nadien kan dat niet meer.

Schoolorganisatie

Kan mijn kind met een georganiseerde rang naar ArtA’A in Aalter?

Bekijk de organisatie van de rang in schooljaar 2024-2025 hier.
Schoolorganisatie

Kan mijn kind met een georganiseerde rang naar KUMA in Maldegem?

Bekijk de organisatie van de rang in schooljaar 2024-2025 hier.
Schoolorganisatie

Kan mijn kind met de georganiseerde rang naar het Portaal in Ruiselede?

Bekijk de organisatie van de rang in schooljaar 2024-2025 hier.