Instrument huren?

Welke instrumenten?

  • Categorie 1: viool, altviool, cello, contrabas, bugel, trompet, tuba, hoorn, trombone, dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, fagot, kinderdoedelzak, cornet
  • Categorie 2: kinderaccordeon, kinderharp, doedelzak

Piano, gitaar, orgel, blokfluit, slagwerk zijn instrumenten die niet tot het verhuurassortiment van de Academie behoren. Tips voor goede en betaalbare studie-instrumenten en richtlijnen voor het huren / huurkopen / kopen van een instrument krijg je via de instrumentleerkracht, je gaat best niet op eigen initiatief te werk.

Opgelet: het aanbod is afhankelijk van de beschikbaarheid.

Huurprijs

Instrumenten categorie 1

  • Leerlingen tweede graad: 45 euro
  • Leerlingen derde graad: 65 euro
  • Leerlingen vierde graad: geen verhuur

Instrumenten categorie 2

  • Leerlingen muziekatelier 2.1 en 2.2: 45 euro
  • Vanaf muziekatelier 2.3: geen verhuur

Een gebruiksovereenkomst die het gebruik van het lesinstrument van de Academie door de leerling officieel maakt, dient bij ontvangst van het instrument bij het begin van het schooljaar ondertekend te worden. De instrumentleerkracht bezorgt deze overeenkomst in tweevoud aan de leerling: één exemplaar is voor de Academie, het tweede exemplaar voor de leerling.

Betaling

Je kan de huur voor de instrumenten online betalen, je krijgt hiervoor eind oktober/begin november een betaalverzoek per e-mail. 

Herstel instrument

Een instrument of koffer die aan herstel toe is, wordt door een door het gemeentebestuur aangestelde hersteller verzorgd. Je mag als leerling zelf geen herstellingen uitvoeren of een hersteller kiezen. Neem contact op met je instrumentleerkrachten om de nodige afspraken te maken. Ben je zelf verantwoordelijk voor de schade aan je instrument (je liet het vallen, iemand struikelde erover, ...), dan is (een deel van) de herstelkost door de leerling te betalen (met een maximum van 150 euro).

In het academiereglement vind je onder hoofdstuk 5 alle bepalingen over de verhuur van instrumenten terug.