Pasfoto laten nemen in het gemeentehuis

Opgelet: je kan enkel foto's laten nemen in het gemeentehuis in Aalter-centrum, niet in het contactpunt in Knesselare. 

Elke Aalternaar vanaf 3 jaar kan bij de aanvraag van een paspoort en/of identiteitskaart, zijn of haar pasfoto gratis laten nemen in het gemeentehuis. 

Dit is om identiteitsfraude te voorkomen. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken strijdt tegen identiteitsfraude, waarbij valse of gemanipuleerde foto's worden gebruikt om als iemand anders door te gaan. Soms worden foto's van twee verschillende personen gecombineerd, waardoor ze dezelfde identiteit lijken te hebben. Het pasfotoproject voegt een extra maatregel toe om dit te voorkomen.

Als gemeentelijke medewerkers zelf een digitale pasfoto maken bij de aanvraag, is het zeker dat de foto klopt met de persoon die het identiteitsbewijs aanvraagt. Zo is de foto ook altijd recent. 

Voorwaarden

  • Je bent Aalternaar.
  • Vanaf 3 jaar kan je een foto laten nemen, op voorwaarde dat de peuter mooi rechtop kan zitten. Als dat nog niet haalbaar is, ga je langs te bij een plaatselijke fotograaf.

Bij de volgende aanvragen kan je een pasfoto laten nemen:

Opgelet: voor de aanvraag van een rijbewijs dien je nog zelf een pasfoto mee te brengen.

Je mag nog steeds een pasfoto van een plaatselijke fotograaf gebruiken.

De pasfoto die je meebrengt, mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach). Voldoet de foto niet aan de eisen? Dan wordt er een nieuwe foto gemaakt in het gemeentehuis. 

Procedure

  1. Nemen van de pasfoto.
  2. Nemen van de vingerafdrukken. Dit is ook een manier om je te identificeren. Het opnemen van vingerafdrukken op de chip van je identiteitskaart is verplicht. Bij kinderen worden vingerafdrukken pas genomen bij hun eerste aanvraag om eID, vanaf de leeftijd van 12 jaar.
  3. Plaatsen digitale handtekening.

Voor burgers waarbij het volgen van deze procedure niet haalbaar is, wordt in overleg met een baliemedewerker bekeken welke de mogelijkheden zijn. 

Door een medische beperking kan het moeilijk of niet mogelijk zijn om vingerafdrukken te nemen en/of een handtekening te zetten. De applicatie voorziet hierbij de nodige mogelijkheden om ook in deze gevallen over te gaan tot de aanvraag van een identiteitsstuk.

Prijs

Het nemen van de foto is gratis.

Je kunt geen afdruk van de foto meekrijgen of digitaal ontvangen.