Elektronische vreemdelingenkaart

Maak een afspraak (met eigen pasfoto)

Maak een afspraak (foto laten nemen in gemeentehuis)

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.


Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 14 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur

 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur

 • elektronische K kaart (vroeger C kaart): verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf

 • elektronische L kaart (vroeger D kaart): verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene

 • elektronische EU kaart (vroeger E kaart): verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden

 • elektronische EU+ kaart (vroeger E+ kaart): verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf

 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging

 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg

 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

 • elektronische I kaart: verblijfskaart voor ‘Intra-Corporate Transferees’

 • elektronische J kaart: verblijfskaart voor mobiele ‘Intra-Corporate Transferees’ in het kader van lange termijn mobiliteit

 • elektronische M kaart: verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

 • elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf: duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

 • elektronische N kaart: kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).


Hoe aanvragen?

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • Je kan jouw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij jouw gemeentebestuur.

 • Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kan ophalen. Neem de codes mee om jouw kaart te activeren.


Wat meebrengen?

 • jouw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart

 • bij de activering van de kaart: de brief met jouw pincode en pukcode

 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's

Je kan in het gemeentehuis in Aalter-centrum gratis een pasfoto laten nemen. Je mag ook nog steeds een pasfoto van een plaatselijke fotograaf gebruiken. 


Kosten

  Kostprijs
Elektronische vreemdelingenkaart (EU - EU+ - F en F+ en M - M+ - N) 25,10 euro
Elektronische vreemdelingenkaart (A - B - K - L - H) 25,60 euro
Spoed: levering gemeentehuis (1 dag) 146,40 euro