Elektronische vreemdelingenkaart

Maak een afspraak


Voorwaarden

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen. 

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn volgende types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische K kaart: verblijfskaart voor derdelanders – inschrijving in het bevolkingsregister
 • elektronische L kaart: verblijfskaart voor langdurig ingezetenen, niet-EU burgers - inschrijving in het bevolkingsregister
 • elektronische EU kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden - inschrijving in het vreemdelingenregister
 • elektronische EU+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf - inschrijving in het bevolkingsregister
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging voor niet-EU burger - inschrijving in het vreemdelingenregister
 • elektronische F+ kaart: duurzame verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging voor niet-EU burger - inschrijving in het bevolkingsregister
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemers uit derde landen - inschrijving in het vreemdelingenregister
 • elektronische M kaart: verblijfskaart voor Britse begunstigden van het terugtrekkingsakkoord - inschrijving in het vreemdelingenregister
 • elektronische M+ kaart: verblijfskaart voor Britse begunstigden van het terugtrekkingsakkoord met duurzaam verblijf - inschrijving in het bevolkingsregister
 • elektronische N kaart: verblijfskaart voor Britse begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die werken als grensarbeider

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).


Hoe aanvragen?

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • Je kan jouw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij jouw gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kan ophalen. Neem de codes mee om jouw kaart te activeren.

Wat meebrengen?

 • jouw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal, afgeleverd door de politie.
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • bij de activering van de kaart: de brief met jouw pincode en pukcode
 • je vorige verblijfskaart.

Bedrag

  Prijs
Elektronische vreemdelingenkaart (EU - EU+ - F en F+ en M - M+ - N) 24,30 euro
Elektronische vreemdelingenkaart (A - B - K - L - H) 24,80 euro
Spoed: levering gemeentehuis (1 dag) 140,80 euro