Kleuter- en kinderwerking

Inschrijven

Registreer je als jeugdanimator


Snel naar:

Wat?

De Kleuter- en kinderwerking is een combinatie van georganiseerde activiteiten en een begeleid open speelaanbod.


Voor wie?

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Om deel te nemen aan de Kleuter- en kinderwerking moet de deelnemer 4 jaar zijn op de dag van de activiteit.


Wanneer?

De Kleuter- en kinderwerking wordt georganiseerd tijdens de krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie op verschillende locaties.

Voorjaar 2023

Krokusvakantie 2023

Wanneer? Tijdstip? Voor welke leeftijd? Wat? Waar? Prijs?
Dinsdag 21 februari 2023 09.00 u - 12.00 u 4 - 7 jaar Workshop: knutselen van een voederhuisje met gerecycleerd en natuurlijk materiaal Jeugdlokalen Flabuit, Prinsengoeddreef 33, Aalter 12 euro
Dinsdag 21 februari 2023 13.00 u - 16.00 u 8 - 12 jaar Workshop: mozaïek knutselen in thema dieren Jeugdlokalen Flabuit, Prinsengoeddreef 33, Aalter 14 euro
Donderdag 23 februari 2023 09.00 u - 12.00 u 4 - 7 jaar Workshop: knutselen van een monster met foam en silk clay Jeugdcentrum Kadans, Stationsstraat 71, Aalter 12 euro
Donderdag 23 februari 2023 13.00 u - 16.00 u 8 - 12 jaar Workshop: knutselen van maskers op basis van een voorgevormd PVC masker Jeugdcentrum Kadans, Stationsstraat 71, Aalter 14 euro

Paasvakantie 2023

Periode: Dinsdag 11 april tot en met vrijdag 14 april 2023
Locatie:  Jeugdcentrum Kadans, Stationsstraat 71, Aalter
Uren: 09.00 u -16.00 u werking. Vooropvang van 8.00 u en na opvang tot 17.30 u
Leeftijd: 4 tot en met 12 jaar 
Prijs:  6 euro per dag
Activiteiten: Activiteiten worden uitgewerkt door de betrokken animatoren.

Inschrijven

Om deel te nemen aan de activiteiten van de Kleuter- en kinderwerking moet je vooraf inschrijven via de gemeentelijke webshop. Inschrijven voor de krokusvakantie starten op maandag 16 januari 2023 vanaf 19.00 u en worden steeds afgesloten op de laatste donderdag om 14.00 u voor de daaropvolgende week.


Speelpas

Om deel te nemen aan de Kleuter- en kinderwerking, heeft jouw kind een Speelpas 2023 nodig. De Speelpas is gratis te verkrijgen bij de eerste deelname aan een activiteit en heb je niet nodig bij het online inschrijven van je kind voor de Speelpleinwerking. Bij de eerste deelname aan een activiteit zal je gevraagd worden om de gegevens in te vullen op de pas.

Kinderen die reeds deelnamen aan een activiteit van de Kleuter- en kinderwerking of deelnamen aan de Speelpleinwerking zijn in bezit van een Speelpas. Speelpas verloren? Geen probleem, vul een nieuwe pas in bij de eerstvolgende activiteit.


Annuleren van activiteit

Indien het kind door omstandigheden niet naar de activiteit kan komen, moet de cel Jeugdvoorzieningen voor tijdig verwittigd worden.

Kosteloos annuleren:

  • Minstens 7 kalenderdagen voor het begin van de activiteit;
  • Minder dan 7 kalenderdagen voor het begin van de activiteit kan enkel geannuleerd worden mits het voorleggen van een doktersattest of met een verklarend attest van de werkgever;
  • Meerdaagse activiteiten kunnen na de start van de activiteit enkel geannuleerd worden mits het voorleggen van een doktersattest. Enkel de gemiste dagen worden terugbetaald;
  • Moet het attest binnen de 7 kalenderdagen vanaf de eerste dag van afwezigheid worden bezorgd aan de cel Jeugdvoorzieningen.

Zonder annulatie of bij laattijdig annuleren wordt de activiteit volledig aangerekend

Het bestuur kan een activiteit annuleren door overmacht of indien er te weinig begeleiding beschikbaar is voor het veilig en ordelijk verloop van de activiteit. De ingeschreven deelnemers worden tijdig verwittigd.


Medicatie

Er wordt geen medicatie toegediend tijdens de activiteiten van de Kleuter- en kinderwerking. Het bestuur raadt aan om medicatie te laten voorschrijven door de huisarts die ’s morgens en ’s avonds kan toegediend worden door de ouders.


Privacy

Foto’s van deelnemers, genomen tijdens de activiteiten van de Kleuter- en kinderwerking worden enkel gepubliceerd indien de uitdrukkelijke toestemming gegeven werd.


Inclusie

Kinderen die willen aansluiten via de inclusieve werking moeten in goede gezondheid verkeren!

Ze mogen niet tot een risicogroep behoren of er mag geen sprake zijn van een chronische aandoening. Wil je graag je kind inschrijven voor de inclusieve werking, neem dan zeker contact op met de cel Jeugdvoorzieningen, zodat er voldoende ondersteuning kan voorzien worden.

Inclusie kan enkel na overleg met de cel Jeugdvoorzieningen en indien er voldoende ondersteuning kan voorzien worden.