Kleuter- en kinderwerking

Inschrijven

Registreer je als jeugdanimator


Snel naar:

Wat?

De Kleuter- en kinderwerking is een combinatie van georganiseerde activiteiten en een begeleid open speelaanbod.


Voor wie?

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Om deel te nemen aan de Kleuter- en kinderwerking moet de deelnemer 4 jaar zijn op de dag van de activiteit.


Wanneer?

De Kleuter- en kinderwerking wordt georganiseerd tijdens de krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie op verschillende locaties.

Voorjaar 2024

Hoewel de winter nog in volle gang is, fantaseren we al over de avonturen die ons te wachten staan in februari en kijken we reikhalzend uit naar de lentezon in april.

In het voorjaar kunnen de kinderen genieten van verschillende activiteiten tijdens de krokusvakantie en tijdens de paasvakantie kunnen de kinderen meedoen aan de Roefeldag en genieten van Speelpleinwerking JAAK.

Paasvakantie 2024

Roefeldag

In de eerste week van de paasvakantie organiseren de cel Jeugdwerk en welzijn in samenwerking met lokale handelaars een Roefeldag. Deze gaat door op woensdag 3 april 2024. Meer informatie over de Roefeldag? Handelaars: www.aalter.be/handelaars-gezocht-voor-roefeldag of voor de kinderen: www.aalter.be/roefeldag-2024.

Speelpleinwerking JAAK

Op donderdag 4 april en vrijdag 5 april is er Speelpleinwerking in de jeugdlokalen Flabuit, Prinssengoeddreef 33, tijdens de tweede week van de paasvakantie is er Speelpleinwerking JAAK in jeugdcentrum Kadans, Stationsstraat 71.

Inschrijven kan vanaf maandag 22 januari 2024 vanaf 19.00 u via de gemeentelijke webshop. De inschrijvingen lopen tot 8 april 2024, tot 14.00 u.

Speelpleinwerking JAAK

Inschrijven

Om deel te nemen aan de activiteiten van de Kleuter- en kinderwerking moet je vooraf inschrijven via de gemeentelijke webshop tenzij anders vermeld. Inschrijven voor activiteiten voor de krokus en paasvakantie starten op 22 januari 2024 vanaf 19.00 u en worden steeds afgesloten op de laatste donderdag om 14.00 u voor de daaropvolgende week.


Speelpas

Om deel te nemen aan de Kleuter- en kinderwerking, heeft jouw kind een Speelpas 2024 nodig. De Speelpas is gratis te verkrijgen bij de eerste deelname aan een activiteit en heb je niet nodig bij het online inschrijven van je kind voor de Speelpleinwerking. Bij de eerste deelname aan een activiteit zal je gevraagd worden om de gegevens in te vullen op de pas.

Kinderen die reeds deelnamen aan een activiteit van de Kleuter- en kinderwerking of deelnamen aan de Speelpleinwerking zijn in het bezit van een Speelpas. Speelpas verloren? Geen probleem, vul een nieuwe pas in bij de eerstvolgende activiteit.


Annuleren van activiteit

Indien jouw kind door omstandigheden niet naar de activiteit kan komen, moet de cel Jeugdwerk en welzijn tijdig verwittigd worden.

Kosteloos annuleren:

  • minstens 7 kalenderdagen voor het begin van de activiteit;
  • minder dan 7 kalenderdagen voor het begin van de activiteit kan enkel geannuleerd worden, mits het voorleggen van een doktersattest of met een verklarend attest van de werkgever;
  • meerdaagse activiteiten kunnen na de start van de activiteit enkel geannuleerd worden, mits het voorleggen van een doktersattest. Enkel de gemiste dagen worden terugbetaald;
  • moet het attest binnen de 7 kalenderdagen vanaf de eerste dag van afwezigheid worden bezorgd aan de cel Jeugdvoorzieningen.

Zonder annulatie of bij laattijdig annuleren wordt de activiteit volledig aangerekend. Het bestuur kan een activiteit annuleren door overmacht of indien er te weinig begeleiding beschikbaar is voor het veilig en ordelijk verloop van de activiteit. De ingeschreven deelnemers worden tijdig verwittigd.


Medicatie

Er wordt geen medicatie toegediend tijdens de activiteiten van de Kleuter- en kinderwerking. Het bestuur raadt aan om medicatie te laten voorschrijven door de huisarts die ’s morgens en ’s avonds kan toegediend worden door de ouders.


Privacy

Foto’s van deelnemers, genomen tijdens de activiteiten van de Kleuter- en kinderwerking, worden enkel gepubliceerd indien de uitdrukkelijke toestemming gegeven werd.


Inclusie

Kinderen die willen aansluiten via de inclusieve werking moeten in goede gezondheid verkeren!

Ze mogen niet tot een risicogroep behoren of er mag geen sprake zijn van een chronische aandoening. Wil je graag je kind inschrijven voor de inclusieve werking, neem dan zeker contact op met de cel Jeugdwerk en welzijn, zij bekijken de mogelijkheid tot ondersteuning.

Inclusie kan enkel na overleg met de cel Jeugdwerk en welzijn en indien er voldoende ondersteuning kan voorzien worden.