Karweidienst

De hulp van de karweiman wordt ingeroepen door mensen die zorgbehoevend zijn en/of over een laag inkomen beschikken. Hierdoor kunnen zij niet langer instaan voor het onderhoud van hun woning.

Wat is karweidienst?

De karweidienst heeft tot doel de kwaliteit van je leefomgeving te verbeteren door het verlenen van hulp in de vorm van het opknappen van diverse karweitjes (hulp in de tuin, kleine onderhoudswerken aan de woning…).

De karweidienst biedt hulp aan zodat je langer in je vertrouwde omgeving kan blijven. De karweidienst is een aanvulling op de hulp geboden door familie, buren en kennissen en wil zeker deze vorm van sociale solidariteit (mantelzorg) niet in de weg staan.

De karweidienst kan van tijdelijke of van permanente aard zijn. De hulp is in principe voor onbepaalde duur. Wie omwille van acute gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld bij herstel van ziekte, ongeval of na een heelkundige ingreep) beroep doet op de karweidienst, vraagt dit in principe voor een beperkte duur.

Materiaal

De medewerker van de karweidienst brengt voor de uitvoering van het tuinonderhoud zijn eigen werkmateriaal mee. Voor de uitvoering van de klusjes wordt in principe gebruik gemaakt van het gereedschap dat hem ter beschikking gesteld wordt door het OCMW. De nodige materialen, zoals verf, dienen door de hulpvrager ter beschikking te worden gesteld.

Frequentie

De karweidienst komt wekelijks of om de veertien dagen in de voor- of in de namiddag en na afspraak met de verantwoordelijke.

Voorwaarden

Je woont in Aalter en je voldoet minimaal aan drie van de vier volgende voorwaarden:

 1. Financieel
  • Je betaalt 4,50 euro tot 9 euro per uur, afhankelijk van jouw inkomen (iedere vorm van inkomsten wordt meegerekend).
 2. Leeftijd: je bent 75 jaar (of ouder).
 3. Medisch: je hebt medische problemen waardoor zelf poetsen of tuin onderhouden niet meer lukt. Je kan dit bewijzen met:
  • een medisch attest van een dokter of
  • een attest +66% invalide of
  • een score van minstens 10 punten bij de FOD Sociale Zekerheid.
 4. Netwerk: je hebt geen of weinig contact met je familie of vrienden die je kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de gevraagde werken.

Hoe aanvragen?

Je dient de aanvraag in bij de verantwoordelijke van de karweidienst. De aanvraag kan telefonisch gebeuren of via een bezoek aan de cel aanvullende thuiszorg van het OCMW. De aanvraag is ook mogelijk door een derde (bijv. familielid of sociale dienst ziekenhuis).

Daarna word je bezocht door een maatschappelijk werker. Hij of zij bepaalt of de hulp kan opgestart worden. Elke aanvraag wordt onderzocht vanuit fysieke en psychische afhankelijkheid. Tijdens het huisbezoek wordt de bijdrage berekend en de werking van de dienst uitgelegd.

De bijdrage wordt bepaald op basis van je maandelijkse netto-inkomen. Hiervoor wordt rekening gehouden met jouw inkomsten, ontvangen huurgelden, sociale uitkeringen en eventuele andere inkomsten.

Betaling

De betaling gebeurt maandelijks, na ontvangst van de factuur. De betaling kan gebeuren via domiciliëring of per overschrijving op het nummer van het OCMW Aalter, binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.