Sneeuwtelefoon

Elke burger is verplicht om het voetpad voor zijn woning sneeuw- en ijsvrij te maken, zodat er een veilige doorgang is voor voetgangers.

Niet elke Aalternaar is even goed te been om het voetpad ijs- en sneeuwvrij te maken. Dankzij de Sneeuwtelefoon kan je beroep doen op een medewerker van Aalter Proper.

Prijs

Er wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd per begonnen kwartier sneeuwruimen. Dit is inclusief werkuren, materialen en verplaatsing.

Voorwaarden 

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • ouder zijn dan 65 jaar;
  • zorgbehoevend zijn.

Noch de aanvrager, noch een inwonend gezinslid is omwille van psychische, fysieke of sociale redenen in staat om deze taken zelfstandig uit te voeren.