Sneeuw en ijzel

In de wintermaanden zorgen sneeuw en ijzel voor gevaarlijk gladde wegen. De lokale politiediensten volgen 24 uur op 24 de toestand van de wegen op. Bij vaststelling van ijzel of sneeuw worden onmiddellijk de gemeentelijke diensten en een externe aannemer ingezet om de sneeuw te ruimen en zout te strooien.


Opvolging en uitvoering

Bij een eerste sneeuw- en vriesprik wordt er 173 km Aalterse wegen gestrooid. Dit zijn voornamelijk de hoofdwegen, de verbindingen naar gewestwegen en de wegen tussen de diverse deelkernen van Aalter. De externe aannemer zal binnen vier uur na de oproep van de politie (en bij voorkeur nog vóór de ochtendspits) strooien. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt de gewestwegen voor zijn rekening.

Naast het strooiwerk staat de gemeentelijke dienst Aalter Proper in voor het vrijmaken van pleinen, ingangen van openbare gebouwen, tunnels…


Is jouw straat opgenomen?

Wegen

Het wegennet van Aalter (meer dan 500 km) is uiteraard niet volledig opgenomen in deze strooiactie. De uitvoering van de strooiwerkzaamheden van het gemeentelijk wegennet wordt opgedeeld in drie prioritaire fasen:

  • Prioriteit 1: wegen die deel uitmaken van een gemeentelijke hoofdstructuur (wegen die verbinding maken met hoofdwegen o.a. autosnelwegen en deelkernen) krijgen de grootste prioriteit. Deze worden normaal gezien gestrooid vóór de ochtendspits (7.00 u), maar dit hangt ook af van de weersomstandigheden. Als het vóór de spits zou regenen, dan spoelt het zout weg. Deze wegen dienen in te staan voor de basismobiliteit binnen de gemeente.
  • Prioriteit 2: aanvullende wegen die bij aanhoudende sneeuw of ijzelvorming dienen behandeld om de basismobiliteit te vrijwaren (bij aanhoudend winterweer).
  • Prioriteit 3: individuele acties op het terrein op gegrond verzoek van inwoners.

In straten en woonwijken met weinig doorgaand verkeer wordt niet gestrooid. Strooien heeft vooral nut wanneer er regelmatig over de weg wordt gereden. Indien er weinig verkeer passeert, bestaat de kans dat de vriestemperaturen de smeltende sneeuw opnieuw laten aanvriezen. Dit heeft een spiegelglad wegdek tot gevolg. Ook wanneer het langdurig onder -5° C vriest, heeft het strooien weinig effect.

Fietspaden

Ook de fietsers worden niet vergeten. Zo wordt er een 60-tal km aan fietspaden geruimd en gestrooid. Naast het vrijmaken en strooien van fietspaden in schoolomgevingen en deelkernen worden ook de fietspaden in de industrieparken slipvrij gemaakt.

Voetpaden

Het vrijhouden van voetpaden is een opdracht van elke eigenaar grenzend aan het openbaar domein. Het zout is niet te verkrijgen bij de gemeentelijke diensten, maar wel in handelszaken. Wie zelf niet kan instaan voor het ruimen van de sneeuw kan eventueel beroep doen op de Sneeuwtelefoon.


Sneeuwtelefoon

Elke burger is verplicht om het voetpad voor zijn woning sneeuw- en ijsvrij te maken, zodat er een veilige doorgang is voor voetgangers.

Niet elke Aalternaar is even goed ter been om het voetpad ijs- en sneeuwvrij te maken. Dankzij de Sneeuwtelefoon (tel.: 09 325 95 95, elke werkdag van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.30 u) kan je beroep doen op een medewerker van Aalter Proper.


Help je postbode

Door de sneeuw en ijzel op het voetpad voor je brievenbus te verwijderen, kan je de postbodes helpen om hun werk in alle veiligheid uit te voeren. Bpost herinnert bij sneeuw- en ijzelval hier elke inwoner aan via een postkaartje. Zowel bpost als het gemeentebestuur is je dankbaar voor jouw inspanningen.


Afvalophalingen 

Ook IVM past de werkwijze aan bij vriesweer. De ophalers proberen altijd eerst de centrumstraten te bedienen. Nadien volgen de buitenwijken en landelijke gebieden. Hierdoor kan het afval vroeger of later worden opgehaald. Tijdig het afval buitenplaatsen, is dus aangewezen.

De chauffeur oordeelt steeds of het veilig is een straat in te rijden. Het is dus niet omdat sommige voertuigen wel door de straat passeren, dat een zwaar geladen ophaalwagen dit ook kan.

Indien de voetpaden er te gevaarlijk bij liggen, kan het afval blijven staan. De veiligheid van de lader primeert immers. Indien het afval niet is opgehaald, vraagt IVM om dit terug binnen te nemen want er worden geen inhaalrondes voorzien.

Daarom zijn gladde wegen en voetpaden gevallen van overmacht waar de ophalers niets aan kunnen doen.