Poetsdienst

De hulp van de poetsvrouw wordt ingeroepen door mensen die zorgbehoevend zijn. Hierdoor kunnen zij niet langer instaan voor het onderhoud van hun woning. De poetsdienst bestaat al sinds 1979 en staat in voor het onderhoud van de woningen van een 170-tal gezinnen.

Wat is poetshulp?

De poetsdienst biedt poetshulp aan zodat je langer in je vertrouwde omgeving kan blijven. De poetshulp kan vervangend zijn of aanvullend. De hulp wordt verleend voor zover het takenpakket je behoeftes dekt.

Er wordt steeds gezocht naar de meest passende oplossing. Indien blijkt dat deze dienst onvoldoende beantwoordt aan jouw noden, kan er ook beroep gedaan worden een externe thuiszorgdienst. De verzorgende kookt ter plaatse, doet was en strijk en staat in voor lichaamsverzorging.

De poetshulp kan van tijdelijke of van permanente aard zijn. De hulp is in principe voor onbepaalde duur. Wie omwille van acute gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld bij herstel van ziekte, ongeval of na een heelkundige ingreep) beroep doet op een poetsvrouw, vraagt dit in principe voor een beperkte duur.

Frequentie

De poetsvrouw komt wekelijks of om de veertien dagen in de voor- of in de namiddag en na afspraak met de verantwoordelijke.

Wat doen we?

 • stof afnemen,
 • stofzuigen,
 • vloeren schuren, dweilen,
 • schoonmaak van sanitair in badkamer en toilet,
 • afwassen keukenapparaten en werkoppervlak (géén afwas),
 • ramen lappen, binnen en buiten,
 • stoep en koer schuren,
 • beddengoed verversen.

Dit is het normale onderhoud van de bewoonde ruimtes of gebruikte kamers van de woning.

Wat doen we niet?

Om de veiligheid en de agenda van de poetsvrouw te garanderen, mag de poetsdame een aantal taken NIET uitvoeren:

 • boodschappen doen,
 • maaltijden bereiden,
 • lichaamsverzorging,
 • bedrijfslokalen, stallingen of dierenhokken kuisen,
 • onderverhuurde kamers kuisen,
 • fiets, bromfiets of wagen kuisen,
 • verf- of behangwerk,
 • gevaarlijk werk,
 • verplaatsingen ten behoeve van de cliënt,
 • werk in de tuin.

 De niet-bewoonde ruimtes, zoals zolders of kelders, worden niet schoongemaakt.

Voorwaarden

Je woont in Aalter en je voldoet minimaal aan drie van de vier volgende voorwaarden:

 1. Financieel
  • Je betaalt 4,50 euro tot 9 euro per uur, afhankelijk van jouw inkomen (iedere vorm van inkomsten wordt meegerekend).
  • Je betaalt 9 euro per uur. Je zal doorverwezen worden naar externe poetshulp of naar de dienstenchequeonderneming van het OCMW Aalter. Zij poetsen met elektronische dienstencheques. Een dienstencheque bedraagt 9 euro.
 2. Leeftijd: je bent 75 jaar (of ouder).
 3. Medisch: je hebt medische problemen waardoor zelf poetsen of tuin onderhouden niet meer lukt. Je kan dit bewijzen met:
  • een medisch attest van een dokter of
  • een attest +68% invalide of
  • een score van minstens 10 punten bij de FOD Sociale Zekerheid.
 4. Netwerk: je hebt geen of weinig contact met je familie of vrienden.

Hoe aanvragen?

Je dient de aanvraag in bij de verantwoordelijke van de poetsdienst. De aanvraag kan telefonisch gebeuren of via een bezoek aan de cel aanvullende thuiszorg van het OCMW. De aanvraag is ook mogelijk door een derde (bijv. familielid of sociale dienst ziekenhuis).

Daarna word je bezocht door een maatschappelijk werker. Hij of zij bepaalt of de hulp kan opgestart worden. Elke aanvraag wordt onderzocht vanuit fysieke en psychische afhankelijkheid. Tijdens het huisbezoek wordt de bijdrage berekend en de werking van de dienst uitgelegd.