GAS-boete voor een beperkte snelheidsovertreding (GAS 5)

Waarom een GAS-boete van het gemeentebestuur Aalter voor een snelheidsovertreding?

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid zijn heel belangrijk voor de Aalternaar en voor het lokaal bestuur. Met het circulatieplan dat in werking is getreden op 1 september 2021 wil het bestuur mobiliteitsproblemen kordaat, gepast en snel aanpakken.

Op basis van artikel 29quater van de Wegverkeerswet kunnen steden of gemeentes GAS-boetes opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen vastgesteld op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur. Dit werd vanaf 1 juli 2022 ingevoerd in titel III van het GAS-reglement van het gemeentebestuur Aalter (zie bijlage onderaan deze pagina).

Welke snelheidsovertredingen kunnen met een GAS-boete gesanctioneerd worden?

Enkel snelheidsovertredingen die aan elk van de volgende 5 voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een GAS-boete:

 • De snelheidsovertreding is begaan op een plaats waar een snelheidsbeperking van 30km/u of 50km/u van toepassing is.
 • De toegelaten snelheid mag maximaal met 20 km/u overschreden zijn (na correctie met de tolerantiemarge van 6 km/u).
 • De overtreding werd vastgesteld met een automatisch werkend toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat volledig gefinancierd is door het lokale bestuur.
 • De overtreding werd begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
 • De snelheidsovertreding mag niet gepaard gaan met een andere overtreding zoals door het rood rijden of rijden zonder rijbewijs.

Als niet aan al deze voorwaarden voldaan is, wordt de snelheidsovertreding niet met een GAS-boete, maar met een strafrechtelijke boete gesanctioneerd.

Wie kan een GAS-boete krijgen?

 • Iedereen ouder dan 18 jaar;
 • Rechtspersonen.

Bedrag van de boete?

 • Het bedrag van de boete is afhankelijk van de vastgestelde snelheid (en dus niet van de gecorrigeerde snelheid) en de plaats van de overtreding.
 • Het bedrag is wettelijk vastgelegd en hier kan niet van afgeweken worden. De sanctionerend ambtenaar kan dus geen verzachtende omstandigheden in rekening nemen.
 • In de onderstaande tabellen staat per vastgestelde snelheid het boetebedrag opgesomd. De vastgestelde snelheid kan teruggevonden worden op het proces-verbaal.

Maximum toegelaten snelheid binnen de bebouwde kom, zone 30 of een schoolomgeving

Bedrag 30 km/uur 50 km/uur
€ 53 37-46 57-66
€ 64 47 67
€ 75 48 68
€ 86 49 69
€ 97 50 70
€ 108 51 71
€ 119 52 72
€ 130 53 73
€ 141 54 74
€ 152 55 75
€ 163 56 76

Maximum toegelaten snelheid op andere wegen (bv. buiten de bebouwde kom)

Bedrag 30 km/uur 50 km/uur
€ 53 37-46 57-66
€ 59 47 67
€ 65 48 68
€ 71 49 69
€ 77 50 70
€ 83 51 71
€ 89 52 72
€ 95 53 73
€ 101 54 74
€ 107 55 75
€ 113 56 76

Procedure?

 • De politie stelt de snelheidsovertredingen vast en kan hierbij gebruik maken van een vaste, mobiele, bemande of onbemande camera. Ze bezorgen het proces-verbaal binnen 14 dagen aan de sanctionerend ambtenaar van het gemeentebestuur van Aalter.
 • De overtreder ontvangt van de sanctionerend ambtenaar een brief met het bedrag van de boete en een kopie van het proces-verbaal.
  • Ofwel wordt de boete betaald binnen 30 dagen, dan is de procedure ten einde.
  • Ofwel wordt er een schriftelijk verweer ingediend binnen 30 dagen.
  • Ofwel wordt er geen verweer ingediend en wordt er ook niet tijdig betaald. In dat geval wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.
 • De sanctionerend ambtenaar beslist binnen 90 dagen of het verweer al dan niet gegrond is.
 • Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar met betrekking tot het verweer is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

Verweer?

 • Als je niet akkoord gaat met de GAS-boete of als je niet de bestuurder was, dan heb je de mogelijkheid om een schriftelijk verweer in te dienen binnen de 30 dagen nadat je de GAS-boete hebt ontvangen. Dit kan door middel van ons webformulier.
 • De sanctionerend ambtenaar beslist binnen 90 dagen of het verweer al dan niet gegrond is.
  • Als hij oordeelt dat het verweer ongegrond is, dan krijg je een herinnering opgestuurd van de boete. Hierna heb je opnieuw 30 dagen tijd om de boete te betalen, tenzij je beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.
  • Als hij oordeelt dat het verweer gegrond is, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.
 • Er is geen mondeling verweer mogelijk.

Webformulieren

Webformulier verweer

Gebruik dit webformulier om binnen de 30 dagen na ontvangst van de GAS-boete een schriftelijk verweer in te dienen. Een mondeling verweer is niet mogelijk.

Webformulier andere bestuurder

Gebruik dit webformulier om de werkelijke bestuurder van het voertuig door te geven op het moment van de overtreding (bv. in geval de GAS-boete aan een rechtspersoon werd gericht of indien iemand anders dan de titularis met het voertuig reed).

Webformulier andere vragen over GAS 5

De meest voorkomende vragen worden hieronder beantwoord. Toch nog een andere vraag? Gebruik dan dit webformulier.

Andere vragen?

 1. Wat is het verschil tussen een strafrechtelijke boete en een GAS-boete voor een snelheidsovertreding?
 2. Kunnen er meerdere GAS-boetes worden uitgeschreven voor verschillende snelheidsovertredingen op een en dezelfde dag?
 3. Kan er voor dezelfde overtreding zowel een GAS-boete als een strafrechtelijke boete worden uitgeschreven?
 4. Binnen welke termijn na de overtreding mag ik de GAS-boete verwachten?
 5. Hoe wordt de hoogte van de boete bepaald?
 6. Binnen welke termijn moet de GAS-boete betaald worden?
 7. Wat als de GAS-boete niet onmiddellijk in 1 keer betaald kan worden?
 8. Kan de foto van de verkeersovertreding worden opgevraagd?
 9. Op welke manier kan de overtreding betwist worden?
 10. Een bedrijf ontving een GAS-boete voor een bedrijfswagen, welke stappen kunnen er gezet worden?
 11. Een natuurlijke persoon ontving een GAS-boete, maar iemand anders reed met het voertuig op het moment van de overtreding, welke stappen kunnen er gezet worden?
 12. Moet de boete betaald worden als er verweer werd ingediend?
 13. Komt een GAS-boete op het strafblad?
 14. Worden er gegevens bijgehouden in een register?
 15. Waar liggen de N337, N409, N461 en N499?