Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Onze maatschappij is opgebouwd rond regels en wetgeving. Door het naleven van deze regels kunnen we harmonieus samenleven.

Wie de regels overtreedt, wordt hiervoor gestraft. De politie maakt een proces-verbaal op en bezorgt dit aan het parket. Het parket zal de overtreding beoordelen en een gepaste sanctie opleggen: een boete, een gevangenisstraf of een andere maatregel.

Om overbelasting van het parket te vermijden, kan het lokaal bestuur een politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties (afgekort: GAS-reglement) aannemen. Overtredingen op het GAS-reglement worden ook vastgesteld door de politie, maar het proces-verbaal wordt niet doorgestuurd naar het parket, maar naar de sanctionerend ambtenaar van het lokaal bestuur. Die kan dan een gemeentelijke administratieve sanctie (afgekort: GAS-boete) opleggen.

Welke inbreuken kunnen in het GAS-reglement worden opgenomen?

 • Gewone bestuurlijke inbreuken (afgekort: GAS 1)

  • Dit zijn overtredingen waarvoor er in een hogere regelgeving nog geen sanctie voorzien is. Bv. sluikstort en loslopende dieren.

  • De gewone bestuurlijke inbreuken (afgekort: GAS 1) zijn opgenomen in titel II, hoofdstuk VII, afdeling I, II en III van het GAS-reglement van Aalter.

 • Gemengde inbreuken (afgekort: GAS 2 en GAS 3)
  • Dit zijn overtredingen waarvoor in het Strafwetboek een sanctie is voorzien, maar waar ook een GAS-boete voor mogelijk is. In het protocolakkoord (zie bijlage) wordt afgesproken voor welke inbreuken de sanctionerend ambtenaar onmiddellijk een GAS-boete mag opleggen zonder voorafgaande toestemming van het parket. Bv. nachtlawaai, graffiti, opzettelijke slagen en verwondingen en beledigingen.
  • De gemengde inbreuken zijn opgenomen in titel II, hoofdstuk VII, afdeling IV van het GAS-reglement van Aalter.
 • Inbreuken op het stilstaan en parkeren, inbreuken op het verkeersbord C3 en F103 (afgekort: GAS 4)
  • Dit zijn overtredingen waarvoor in de wegverkeerswet al een sanctie is voorzien, maar waarvoor ook een GAS-boete mogelijk is.
  • Deze inbreuken zijn niet opgenomen in het GAS-reglement van Aalter en worden dus niet met een GAS-boete bestraft.
 • Lichte snelheidsovertredingen zone 30 en 50 (afgekort: GAS 5)
  • Dit zijn snelheidsovertredingen waarvoor in de wegverkeerswet al een sanctie is voorzien, maar waarvoor ook een GAS-boete mogelijk is. Als de snelheidsovertreding aan een aantal voorwaarden voldoet, wordt er sowieso een GAS-boete opgelegd en wordt het proces-verbaal niet aan het parket bezorgd.
  • Deze snelheidsovertredingen zijn opgenomen in titel III van het GAS-reglement van Aalter.

Wat gebeurt er wanneer het GAS-reglement overtreden wordt?

Elke soort inbreuk heeft z’n eigen specifieke procedure, kijk dus goed na om welke soort GAS-boete het gaat en klik vervolgens op een van de linken hieronder:

 • Meer info over GAS 1, 2 en 3 (inbreuken in het kader van openbare overlast);
 • Meer info over GAS 5 (beperkte snelheidsovertredingen).