Aangifte van adreswijziging

Adreswijziging melden

Maak een afspraak

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kan de verhuizing pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.


Hoe melden?

Je moet de adreswijziging melden aan de gemeente waar het nieuwe adres gelegen is:

 • Je kan de adreswijziging online melden via het digitaal loket van jouw (nieuwe) gemeente.
 • Je kan langsgaan bij de dienst Burgerzaken van jouw (nieuwe) gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven, heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met jouw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op jouw nieuwe adres en word je uitgenodigd om je identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je jouw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van jouw adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Wie moet je zelf verwittigen?

 • VDAB en ACTIRIS (als je werkzoekende bent)
 • werkgever
 • nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
 • kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of internetprovider
 • bank- en verzekeringsmaatschappij(en)
 • distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • verenigingen waarvan je lid bent
 • firma's waarvan je een klantenkaart hebt

Wie moet je niet inlichten?

Volgende diensten worden automatisch ingelicht van de adreswijziging (eens dit officieel is):

 • sociale zekerheidsinstellingen
 • kinderbijslagfonds
 • ziekenfonds
 • OCMW
 • arbeidsongevallenverzekeraars
 • kassen voor jaarlijkse vakantie
 • fondsen voor bestaanszekerheid
 • gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • Kind en Gezin
 • VDAB en ACTIRIS
 • De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig(en). Het wordt automatisch aangepast in de databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Verhuizen naar het buitenland

Wie voor langere tijd of definitief naar het buitenland verhuist, moet hiervan aangifte doen aan het loket in het gemeentehuis. Je doet dit best zo dicht mogelijk bij de datum van vertrek. Met het bewijs van je aangifte, het formulier Model 8, kan je je aanmelden in het consulaat of bij de ambassade in het land van bestemming.

Wil je vooraf informatie inwinnen, dan kan je terecht bij de stichting Vlamingen in de Wereld.


Wat meebrengen?

Jouw elektronische identiteitskaart met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

 • het wederzijds akkoord van de ouders
 • de gerechtelijke beslissing
 • de notariële akte.

Prijs

Gratis