Specialisatiegraad

Vakken 

In de Specialisatie Verteltheater volg je per week:

  • 2 uur Verteltheater-stemregie (verplicht vak)


In de Specialisatie Speltheater volg je per week: (wordt niet ingericht tijdens schooljaar 2022-2023)

  • 2 uur Theater (verplicht vak)