Specialisatie verteltheater

Lessenrooster 2024-2025

Het lessenrooster vind je hier.


In de specialisatie Verteltheater exploreren we de mogelijkheden om vanuit het ik-perspectief verhalen over te brengen aan een publiek. We verdiepen onze technische en artistieke vaardigheden uit het Verteltheater. We gaan aan de slag met luisterverhalen, presentaties, radioprogramma's, poëzie, dialogen en monologen… We hebben aandacht voor de interactie met het publiek en de medespeler.