Specialisatie Verteltheater

Lessenrooster 2023-2024

Bekijk het lessenrooster 


In de specialisatie Verteltheater exploreren we de mogelijkheden om vanuit het ik-perspectief verhalen over te brengen aan een publiek. We verdiepen onze technische en artistieke vaardigheden uit het Verteltheater. We gaan aan de slag met luisterverhalen, presentaties, radioprogramma's, poëzie, dialogen en monologen… We hebben aandacht voor de interactie met het publiek en de medespeler.