Vuurwerk en vreugdeschoten

Vraag toelating aan

Voor het afsteken van vuurwerk of het lossen van vreugdeschoten (ook gekend als een schieting, naar aanleiding van bv. een huwelijk) is een toelating van het gemeentebestuur nodig.

Aanvraag

Je dient je aanvraag minimaal drie weken op voorhand in.

Vreugdeschoten

Aan de toelating worden altijd volgende voorwaarden gekoppeld:

  • De omwonenden moeten tijdig verwittigd worden van de geplande huwelijksschieting en de bijhorende geluidshinder.
  • Het doorgaand verkeer mag niet gehinderd worden.
  • Het afvuren van de vreugdeschoten stopt uiterlijk om 22.00 u.

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvangt de aanvrager een brief als bewijs van toelating en brengt het gemeentebestuur de politie in kennis van de beslissing.

Vuurwerk

Het afsteken van feestvuurwerk is:

  • verboden tussen 22.00 u en 7.00 u behalve als er toelating is van het college van burgemeester en schepenen.
  • toegelaten tussen 31 december om 22.00 u en 1 januari om 1.00 u. Hiervoor moet je geen aanvraag indienen.

Aan de toelating worden altijd volgende voorwaarden gekoppeld:

  1. Je moet minstens 16 jaar oud zijn om vuurwerk aan te kopen of in het bezit ervan te zijn.
  2. Het vuurwerk mag maximaal 1 kg kruitmengsel bevatten (wat overeenkomt met maximaal 5 kg vuurwerk), moet degelijk verpakt zijn en een CE-markering met Nederlandstalig etiket dragen.
  3. De nodige voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden zodat er geen lichaamsschade, dierenleed of brand kan veroorzaakt worden.
  4. De buren moeten tijdig worden verwittigd.

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvangt de aanvrager een brief als bewijs van toelating en brengt het gemeentebestuur de politie in kennis van de beslissing.

Meer info vind je in het GAS-reglement (artikel 56 Afsteken van feestvuurwerk).