Vragen over opvoeding?

Stel jouw vraag over opvoeding aan de Opvoedingslijn


Schoolgaande jeugd

Het CLB biedt ondersteuning aan ouders en schoolgaande kinderen. Je kan bij hen terecht met vragen over leren en ontwikkeling, welbevinden, gedrag en opvoeding, studiekeuze en gezondheid. Bij welk CLB je terecht kan, is afhankelijk van de school waar uw kind les volgt.

Vind je het moeilijk om je kind met schoolwerk te helpen? De Katrol biedt gratis huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij de opvoeding. 

Je kunt met je vragen en zorgen rond opvoeding ook terecht bij de Opvoedingslijn.

Vind je je weg niet in het aanbod? Heb je het financieel niet zo makkelijk? De Toevlucht kan je verder ondersteunen.

Meer info? Neem dan zeker contact op met de coördinator van Huis van het Kind