Verzekering evenement

Welke verzekeringen moet ik afsluiten? 

Indien je als vereniging permanent een ruimte exploiteert, dien je een ‘verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing’ af te sluiten. Meestal heeft de eigenaar van de zaal al een ‘brandverzekering’ afgesloten. In dat geval ga je na of er in de polis een clausule ‘afstand van verhaal’ is opgenomen. Dit betekent dat je bij brand op het moment van de verhuring kan terugvallen op de brandpolis van de eigenaar. 

Wie voor zijn evenement beroep doet op vrijwilligers, dient hen te verzekeren. Erkende verenigingen die niet over deze verzekering beschikken, kunnen onder bepaalde voorwaarden, beroep doen op de gratis vrijwilligersverzekering die het 'Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk' aanbiedt. Deze verzekering biedt waarborgen, zowel tijdens als op weg naar en van de activiteiten, voor:

  • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid.
  • Rechtsbijstand (in geval van een juridisch conflict).
  • Lichamelijke ongevallen.

Als organisator van een evenement is het raadzaam om een evenementenverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering op maat waarin alle mogelijke risico’s van uw evenement worden opgenomen. Informeer je hiervoor bij jouw verzekeringsmakelaar.